Trójka dzieci przy stole wpatrzonych w w swoje smartfony

Leczenie e-uzależnień u dzieci – pilotaż

Twoje dziecko jest uzależnione od komputera lub smartfona? Od teraz otrzymacie bezpłatną, profesjonalną pomoc psychologiczną w 10 pilotażowych ośrodkach w Polsce

Śledzenie godzinami mediów społecznościowych lub nałogowe granie na telefonie komórkowym wywiera negatywny wpływ na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży. Może prowadzić do uzależnienia. Problem ten narasta w czasie pandemii COVID-19.

Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2019 roku blisko 9 na 10 dzieci korzysta codziennie z internetu. Ponad 80% w wieku od 7 do 15 lat ma telefon komórkowy. Odsetek ten wzrasta wraz z wiekiem. Telefonu używa niemal 64% dzieci w wieku 7–9 lat. W grupie 10–12 lat to już prawie 92%. Własnym smartfonem może pochwalić się każdy nastolatek w wieku 13–15 lat.

Po co pilotaż

Cele pilotażu to:

 • pomoc w wyjściu z uzależnienia
 • zwiększenie wiedzy i samoświadomości na temat tego problemu
 • przetestowanie nowych modeli opieki nad najmłodszymi pacjentami
 • wypracowanie wzorcowej ścieżkę terapeutycznej, którą będzie można wykorzystać na szeroką skalę w całej Polsce.

Dla kogo leczenie

Z leczenia w ramach pilotażu skorzystają:

 • dzieci przed rozpoczęciem nauki w szkole
 • dzieci i młodzież w wieku szkolnym – do czasu ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia będzie dostosowany do pacjenta. Może wynieść nawet ponad 12 tygodni.

Jak skorzystać z leczenia

Zgłoś się bezpośrednio do placówki realizującej program. Nie potrzebujesz skierowania. Pierwsza porada lub wizyta jest możliwa już 7 dni roboczych od zgłoszenia.

Gdzie skorzystać z leczenia

Od 23 grudnia 2021 roku działa już pierwszy ośrodek tego typu:

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów.

Umowę z NFZ podpisał też:

 • ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku.

Niedługo dołączy do nich jeszcze 8 placówek:

 • Centrum Medyczne MULTIMED Tadeusz Jucyk Spółka Jawna w Koninie
 • Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyczno-Społeczna „NZOZ PPS” w Szczecinie
 • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Zielonej Górze
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Jeleniej Górze
 • Stowarzyszenie MONAR w Warszawie, w którego strukturze funkcjonuje Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii w Łodzi
 • Śląska Fundacja Błękitny Krzyż w Bielsku-Białej
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.

Jakie świadczenia w ramach leczenia

Na leczenie składają się:

 • porada lekarska diagnostyczna
 • porada lekarska terapeutyczna
 • porada lekarska
 • porada psychologiczna-diagnostyczna
 • porada psychologiczna
 • sesja psychoterapii indywidualnej
 • sesja psychoterapii rodzinnej
 • sesja psychoterapii grupowej
 • sesja psychoedukacyjna.

Z pomocy mogą skorzystać dzieci i ich rodzice.

Czas trwania pilotażu

Program pilotażowy trwa od grudnia 2021 do końca czerwca 2023 roku.

Przeczytaj o e-uzależnieniach w poradniku dla rodziców i nauczycieli Klikam z głową.