pacjentka i lekarka w maseczkach

Świadczenia zdrowotne na podstawie dodatku solidarnościowego

Nie masz pracy od 15 marca 2020 r. z powodu epidemii i masz przyznany dodatek solidarnościowy? Tobie i nieubezpieczonym członkom Twojej rodziny przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych

Informacja z ZUS o dodatku solidarnościowym

Gdy udajesz się do lekarza, weź ze sobą informację z ZUS o przyznaniu Ci prawa do dodatku solidarnościowego. Tylko tak potwierdzisz, że obejmuje Cię ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne w czasie, gdy otrzymujesz dodatek solidarnościowy. Tej informacji nie ma w systemie NFZZUS ma bowiem czas do końca roku na zgłoszenie Cię do ubezpieczenia.

Informację o dodatku wydrukuj ze swojego konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Prawo do leczenia dla Twojej rodziny

Leczenie opłacane przez NFZ przysługuje również członkom Twojej rodziny, którzy nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Są nimi:

  • Twój małżonek
  • dzieci (Twoje, Twojego małżonka, przysposobione, nad którymi sprawujesz opiekę, dla których stanowisz rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka) i wnuki – do czasu, aż ukończą 18 lat lub 26 lat, gdy dalej się uczą, albo bez ograniczenia wieku, jeżeli mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • Twoi wstępni (np. rodzice, dziadkowie), którzy pozostają z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym.

W ich przypadku potrzebne będą:

  • wydrukowana informacja z ZUS o przyznaniu Ci prawa do dodatku solidarnościowego
  • napisane przez Ciebie oświadczenie, że wskazana osoba jest członkiem Twojej rodziny.

Informację, jak otrzymać dodatek solidarnościowy, znajdziesz na stronie zus.pl.