Ludzie w maseczkach w metrze

Trzy kolory bezpieczeństwa

Organizacja imprez, życie towarzyskie, zasady podróżowania i zakrywania nosa oraz ust zależą od tego, jak duże jest ryzyko zakażenia koronawirusem w danym powiecie. Sprawdź, jakich zasad masz przestrzegać

" " Artykuł archiwalny. Zapoznaj się z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa i ograniczeniami

Zostały wyznaczone trzy strefy: zielona, żółta i czerwona w zależności od tego, ile osób jest chorych na terenie danego powiatu. Jeśli nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat zaliczany jest do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej strefy.  W ten sposób ograniczenia zależą od tego, jakie jest ryzyko zakażenia.

Wszyscy jesteśmy w jednej strefie

W strefie czerwonej, w której zasady bezpieczeństwa są najbardziej rygorystyczne, od 24 października jest cała Polska. Wszędzie więc obowiązują te same zasady.

Dzieci i młodzież

Od 7 listopada nauczanie zdalne we wszystkich szkołach i na uczelniach. Tylko uczniowie klas 1-3 wrócili do szkoły 18 stycznia.

Od 5 stycznia nie obowiązuje ograniczenie dotyczące wychodzenia z domu dzieci do lat 16.

Seniorzy

Osoby po 70. roku życia proszone są o pozostanie w domu. Wyjątkiem są sytuacje związane z: 

 • pracą zawodową
 • zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego
 • uczestniczeniem w czynnościach lub obrzędach religijnych lub ich odprawianiem. 

Bezpłatna, całodobowa infolinia dla seniorów, którzy, zostając w domach, potrzebują pomocy w załatwieniu spraw codziennych: 22 505 11 11.

Od 15 października 2020 r. wróciły godziny dla seniora. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 w sklepach, drogeriach i aptekach, a także na poczcie zakupy mogą zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia. Oczywiście seniorzy mogą robić zakupy także w innych godzinach, ale te dwie są przeznaczone tylko dla nich.

Sklepy

W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów:

 • sklepach do 100 m2 – 1 os/10 m2,
 • w sklepach powyżej 100 m2 – 1 os/15 m2 (bez zmian)

Jest obowiązek zakrywania ust i nosa. Klienci mają używać rękawiczek jednorazowych lub stosować środki do dezynfekcji rąk. 

Obowiązują godziny dla seniora od 10:00 do 12:00 w sklepach, drogeriach i aptekach, a także na poczcie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Drugi wyjątek to 24 grudnia.

Od 28 grudnia działalność galerii handlowych jest ograniczona. Otwarte pozostaną tylko niektóre punkty usługowe mające istotne znaczenie dla życia codziennego (np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, medyczne) oraz m.in. apteki, punkty apteczne, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, gazetami lub książkami, meblami.

Zawody sportowe, mecze, wyścigi

Wszystkie wydarzenia sportowe mają się odbywać od 17 października bez udziału publiczności. 

Od 28 grudnia organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku sportu zawodowego. Wydarzenia mogą odbywać się bez udziału publiczności.

Stoki narciarskie są zamknięte.

Koncerty, przedstawienia teatralne, imprezy kulturalne

Od 7 listopada działalność placówek kultury w tym min. teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury jest zawieszona. 

Od 28 listopada, działalność bibliotek jest możliwa przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m kw. powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.

Kina

Działalność zawieszona.

Kluby nocne, dyskoteki

Działalność zawieszona. Działać mogą tylko sportowe kluby taneczne i szkoły tańca.

Kasyna i automaty

Działalność kasyn (poza internetowymi)  i automatów na monety jest zawieszona od 29 grudnia.

Restauracje

Restauracje, kawiarnie, puby i inne lokale gastronomiczne są zamknięte. Mogą tylko dostarczać jedzenie na wynos lub z dowozem.

Hotele

Od 28 grudnia hotele dostępne tylko dla osób, które się leczą lub wykonują zadania służbowe poza miejscem zamieszkania:

 • służb mundurowych
 • medyków
 • pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą
 • zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego
 • członków załogi samolotu
 • kierowców wykonujących transport drogowy
 • członków obsady pociągu
 • zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego
 • pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,
 • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji
 • pracowników przedsiębiorstw realizujących projekty w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” lub obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu
 • żołnierzy wojsk sojuszniczych
 • pracowników cywilnych wojska, policji, Straży Granicznej oraz innych rządowych służb mundurowych, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei
 • osób uprawnionych do zakwaterowania w Domu Poselskim
 • osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej
 • pracowników obsługujących lotniska oraz ruch lotniczy
 • osób zatrudnionych przez nadawców posiadających koncesję wydaną przez KRRiT
 • cudzoziemców nie mogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu
 • pasażerów cywilnych statków powietrznych, w których mają prawo do noclegu z powodu odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Wyjątkiem są również hotele pracownicze.

Od 22 stycznia 2021 w hotelach mogą nocować:

 • dziennikarze w związku z wykonywaniem zadań zawodowych poza miejscem stałego zamieszkania
 • sędziowie sportowi, których obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego, oraz osoby przeprowadzające kontrolę antydopingową.

Targi, wystawy, kongresy, konferencje

Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

Obowiązuje całkowity zakaz działalności parków rozrywki i wesołych miasteczek.

Aquaparki i baseny

Jest zawieszona działalność basenów i aquaparków. Mogą działać w hotelach wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

Od 28 grudnia wyjątkiem są baseny:

 • działające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów
 • dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Siłownie i kluby fitness

Działalność zawieszona od 17 października. Od 28 grudnia wyjątkiem są siłownie, kluby i centra fitness:

 • działające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów
 • dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Zakaz obejmuje też działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, mającą na celu poprawę samopoczucia, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu itp.

Udział w mszy św.

Udział we mszy wiąże się z obowiązkiem zakrywania nosa i ust (nie dotyczy to osób odprawiających mszę). Od 7 listopada może uczestniczyć w wydarzeniach religijnych w kościele jedna osoba na 15 m kw. przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

Pogrzeby

Podczas pogrzebu obowiązuje zasada: jedna osoba na 15 m kw. w kościele, a na cmentarzu zachowanie odległości nie mniejszej niż 1,5 m, a wszyscy obecni noszą maseczki. Pogrzeb nie jest zgromadzeniem, nie ma więc ograniczenia liczby uczestników.  

Na pogrzeb osoby zmarłej na COVID mogą przyjść żałobnicy spoza rodziny. Nie ma obowiązku kremacji ciała osoby zmarłej na COVID-19, ani chowania jej jak najszybciej. 

W przypadku, kiedy jest to pogrzeb osoby zmarłej na COVID-19, zasady przygotowania ciała do pochówku lub kremacji, przygotowania trumny (musi być zamknięta) i samego pochówku, a także odkażania pomieszczenia, w którym przebywała zmarła osoba, oraz rzeczy, z którymi miała kontakt, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 kwietnia 2020.

Wesela i uroczystości rodzinne

Zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne). W domu można przyjąć maksymalnie 5 gości. Osób zapraszających, mieszkających razem, nie wlicza sie do tego limitu.

Uroczystości, spotkanie „nierodzinne”, niezależnie od ich rodzaju

Zakaz organizacji imprez okolicznościowych. Ograniczenie liczebności wszelkich spotkań niezawodowych do 5 osób. 

Zgromadzenia

Zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób od 24 października z wyjątkiem osób mieszkających razem i spotkań służbowych. Odległość między zgromadzeniami nie mniejsza niż 100 m.

Podróż pociągiem albo autokarem

Obowiązuje ograniczenie liczby osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc.

Limity dotyczą także transportu dla uczniów organizowanego przez samorządy . 

Podróż samolotem

Na pokładzie samolotu zapewnione są płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego. Dezynfekcja statku powietrznego: raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami, po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną, przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin. Przekazanie pasażerom do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski.

Uzdrowiska i sanatoria

Zamknięte sanatoria i uzdrowiska. Można tylko dokończyć rozpoczęty pobyt. 

Rehabilitacja

Rehabilitacja może być realizowana tylko, jeśli jej zaprzestanie grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Praca zdalna

Administracja publiczna, o ile to możliwe, pracować będzie w systemie zdalnym. Rząd apeluje, by firmy, które mogą to zrobić, również przeszły na pracę zdalną. 

Tego przestrzegasz wszędzie

 • W sklepach zakładasz rękawiczki jednorazowe lub stosujesz środków do dezynfekcji rąk. Sklep wybiera, które z tych rozwiązań udostępnia klientom
 • Zakazana jest działalność klubów nocnych i dyskotek oraz udostępnianie miejsca do tańczenia
 • W salonach fryzjerskich i kosmetycznych przebywają wyłącznie pracownicy oraz klienci w trakcie zabiegów, ewentualnie opiekuni klientów.  

Nakaz zakrywania ust i nosa

Od 10 października na terenie całego kraju jest obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, przyłbicy lub części odzieży:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego: autobusie, tramwaju, pociągu, samolocie
 • w samochodzie, jeśli jedzie z Tobą osoba, z którą nie mieszkasz
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej np. na poczcie, w urzędzie
 • w obiektach handlowych lub usługowych, np. w sklepach, galeriach handlowych, aptekach, na targu, w kinie, teatrze, w przychodni, salonie kosmetycznym czy salonie masażu 
 • w kościele, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu
 • w przestrzeni publicznej, w tym także na wolnym powietrzu, na ulicy, na spacerze
 • na uczelni.

Z obowiązku zwolnione są jedynie dzieci do 5. roku życia i osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza: 

 • całościowe zaburzenia rozwoju
 • zaburzenia psychiczne
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim
 • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

Maseczki nie trzeba nosić w lasach, parkach i ogrodach botanicznych lub zabytkowych, zieleńcach,  na terenie rodzinnych ogródków działkowych i na plaży, ale pod warunkiem zachowania dystansu 1,5 m. 

Pamiętaj:

 • często myj i dezynfekuj ręce
 • zachowuj bezpieczną odległość od innych osób – 1,5 m
 • unikaj dotykania oczu, nosa i ust
 • wietrz pomieszczenia.