Para w maseczkach na dwóch krańcach ławki

Zmniejszamy dystans

Od 25 lipca obowiązkowy dystans społeczny został ograniczony do 1,5 metra

Dotychczas wymagana odległość od innych osób, jaką trzeba było zachowywać w przestrzeni publicznej, wynosiła 2 metry. Jeśli nie możesz zachować dystansu, pamiętaj o zasłonięciu nosa i ust!

Od sierpnia zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać, zależą od strefy, w której znajduje się dany powiat, a ta zależy od liczby zakażonych na 10 tys. mieszkańców. 

Przeczytaj, kiedy nosić maseczkę i rękawiczki