pacjent.gov.pl

 
Serwis Ministerstwa Zdrowia

Zaloguj się na IKP

Jeśli nie masz jeszcze PZ, zobacz, jak go założyć Zaloguj się poprzez konto ZIP

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Internetowym Koncie Pacjenta jest Minister Zdrowia. Dane kontaktowe administratora danych: Ministerstwo Zdrowia. Dane w Internetowym Koncie Pacjenta przetwarzane są w celu udostępnienia pacjentom informacji o zdarzeniach medycznych ich dotyczących. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełnienia danych, usunięcia danych (prawo do zapomnienia), o ile żądanie to nie dotyczy usunięcia danych medycznych, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się TUTAJ

Jak może Ci pomóc pielęgniarka POZ?

Zarówno pielęgniarka, jak i położna POZ mogą w ograniczonym zakresie diagnozować i leczyć. Do ich zadań należy też edukacja pacjenta, by nauczył się żyć ze swoją chorobą i dowiedział, jak należy postępować, by nie chorować.

Do zadań pielęgniarki w POZ należą między innymi:

Do zadań pielęgniarki w POZ należą między innymi:

 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wlewów dożylnych. Jeśli konieczne jest robienie zastrzyków, pielęgnacja ran itp. także w soboty i niedziele lub święta, wówczas nasz lekarz POZ lub pielęgniarka POZ zgłaszają taką konieczność w przychodni, która ma umowę na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na danym terenie (pielęgniarce, która opiekuje się rejonem, gdzie mieszka pacjent),
 • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia
 • cewnikowanie pęcherza u kobiet
 • płukanie pęcherza
 • wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się — w porozumieniu z lekarzem
 • zdejmowanie szwów
 • wykonywanie inhalacji
 • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna
 • stawianie baniek.

Warto wiedzieć, że niedawno zmieniły się przepisy, dzięki którym pielęgniarkom i położnym przyznano szersze kompetencje, niż miały wcześniej. W pewnym zakresie mogą one też samodzielnie diagnozować, dawać zalecenia co do terapii oraz wypisywać niektóre leki. Zakres i warunki tych działań określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego.

Jeśli nie odpowiada Ci pielęgniarka POZ, możesz ją zmienić – bezpłatnie, jednak nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. Za każdą następną zmianę w danym roku musisz zapłacić. Ta sama zasada dotyczy lekarza POZ.

W jednym z oddziałów NFZ zdarzyło się, że pacjent zmienił POZ aż osiem razy w jednym roku. Za sześć zmian musiał ponieść opłatę.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016, poz. 1567)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. 2017, poz. 497).
Opublikowano: 15.04.2019
Zmodyfikowano: 16.04.2019
Za informację odpowiada: CSIOZ
Redakcja: CSIOZ