pacjent.gov.pl

 
Serwis Ministerstwa Zdrowia

Zaloguj się na IKP

Jeśli nie masz jeszcze PZ, zobacz, jak go założyć Zaloguj się poprzez konto ZIP

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Internetowym Koncie Pacjenta jest Minister Zdrowia. Dane kontaktowe administratora danych: Ministerstwo Zdrowia. Dane w Internetowym Koncie Pacjenta przetwarzane są w celu udostępnienia pacjentom informacji o zdarzeniach medycznych ich dotyczących. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełnienia danych, usunięcia danych (prawo do zapomnienia), o ile żądanie to nie dotyczy usunięcia danych medycznych, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się TUTAJ

Jakie są kompetencje położnej POZ?

Położna środowiskowa sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietami w każdym wieku. Druga grupa jej pacjentów to noworodki do 2 miesiąca życia

Położna podstawowej opieki zdrowotnej, inaczej nazywana położną środowiskową, opiekuje się kobietami nie tylko w okresie ciąży i po porodzie, ale także po operacjach ginekologicznych i wymagających opieki ginekologicznej. Druga grupa jej pacjentów to noworodki.

  • Jeśli przeszłaś operację ginekologiczną lub ginekologiczno-onkologiczną, trafisz pod opiekę położnej środowiskowej po skierowaniu uzyskanym ze szpitala. Położna będzie przychodzić do Ciebie do domu od momentu wypisania ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej.
  • Dowiedz się, czy Twoja położna ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na pobieranie materiału do cytologii - wówczas to do niej możesz umówić się na to ważne badanie profilaktyczno-diagnostyczne.
  • Jeśli spodziewasz się dziecka, możesz skorzystać z pomocy położnej. Począwszy od 21. tygodnia ciąży aż do rozwiązania położna środowiskowa może odbyć szereg wizyt, podczas których nie tylko sprawdzi, czy ciąża rozwija się prawidłowo, ale i udzieli szeregu istotnych informacji na temat ciąży i opieki nad noworodkiem.
  • Pierwsza wizyta (patronażowa) położnej w domu kobiety, która właśnie urodziła, musi się odbyć w ciągu pierwszych 48 godzin po wypisaniu matki i noworodka ze szpitala. Wizyt u matki i noworodka może być kilka do kilkunastu do osiągnięcia przez dziecko 6. tygodnia życia. Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.

Przeczytaj więcej o roli położnej podstawowej opieki zdrowotnej na stronach NFZ

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016 poz. 1567)
Opublikowano: 15.04.2019
Zmodyfikowano: 16.04.2019
Za informację odpowiada: CSIOZ
Redakcja: CSIOZ