pacjent.gov.pl

 
Serwis Ministerstwa Zdrowia

Zaloguj się na IKP

Jeśli nie masz jeszcze PZ, zobacz, jak go założyć Zaloguj się poprzez konto ZIP

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Internetowym Koncie Pacjenta jest Minister Zdrowia. Dane kontaktowe administratora danych: Ministerstwo Zdrowia. Dane w Internetowym Koncie Pacjenta przetwarzane są w celu udostępnienia pacjentom informacji o zdarzeniach medycznych ich dotyczących. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełnienia danych, usunięcia danych (prawo do zapomnienia), o ile żądanie to nie dotyczy usunięcia danych medycznych, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się TUTAJ

Co robić w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia?

W stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są niezwłocznie. Karetkę można wezwać z numeru 112 lub 999.

Takie sytuacje to na przykład:

 • urazy powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • utrata przytomności
 • zatrzymanie akcji serca
 • bardzo wysoka gorączka z drgawkami i/lub objawami, które zwykle u danej osoby podczas gorączki nie występują
 • ostry ból w klatce piersiowej lub ostry ból brzucha
 • zadławienie się
 • oparzenie
 • połknięcie środka żrącego.

Są trzy rodzaje karetek:

 • S – w skład medycznego zespołu ratunkowego wchodzi lekarz, karetka może mieć bogatsze wyposażenie niż karetka P
 • P – w skład medycznego zespołu ratunkowego wchodzą tylko ratownicy i pielęgniarki ratunkowe
 • N – specjalistyczna karetka przystosowana do przewozu noworodków i dzieci do 1. roku życia.

Zarówno wezwanie karetki, jak i udanie się po pomoc na SOR powinno być ograniczone tylko do sytuacji nagłych, rzeczywiście grożących życiu i zdrowiu.

Zespół ratownictwa medycznego ma za zadanie ustabilizować pacjenta, co oznacza podjęcie takich działań, by możliwe było bezpieczne przetransportowanie pacjenta do szpitala i następnie – przewiezienie go do szpitala. Nie masz możliwości zadysponowania, do którego szpitala zostaniesz zawieziony. Co do zasady pacjent jest transportowany do najbliższego, chyba że zespół oceni, że wymaga on leczenia w określonym szpitalu specjalistycznym (np. ma zawał; musi być wówczas przetransportowany do najbliższego szpitala, który zajmuje się leczeniem zawałów).

Może się zdarzyć, że zespół karetki oceni konieczność przetransportowania pacjenta helikopterem medycznym – wówczas wzywa Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Pacjent nie może sam zażądać Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Podstawa prawna

Przeczytaj również

Dowiedz się, gdzie można szukać pomocy nocą lub w święta
Sprawdź, jakie prawa przysługują Ci w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej
Opublikowano: 15.04.2019
Zmodyfikowano: 16.04.2019
Za informację odpowiada: CSIOZ
Redakcja: CSIOZ