pacjent.gov.pl

 
Serwis Ministerstwa Zdrowia

Zaloguj się na IKP

Jeśli nie masz jeszcze PZ, zobacz, jak go założyć Zaloguj się poprzez konto ZIP

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Internetowym Koncie Pacjenta jest Minister Zdrowia. Dane kontaktowe administratora danych: Ministerstwo Zdrowia. Dane w Internetowym Koncie Pacjenta przetwarzane są w celu udostępnienia pacjentom informacji o zdarzeniach medycznych ich dotyczących. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełnienia danych, usunięcia danych (prawo do zapomnienia), o ile żądanie to nie dotyczy usunięcia danych medycznych, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się TUTAJ

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Przychodnie POZ nie pełnią dyżurów całodobowych. W noce i w dni ustawowo wolne od pracy ich rolę przejmują przychodnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w których w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Kiedy korzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Jeśli nie ma zagrożenia życia, ale Ty lub Twoje dziecko źle się czujecie, a obawiasz się, że stan może się pogorszyć do następnego dnia, kiedy możesz po pomoc zwrócić się do swojego lekarza POZ, udaj się do najbliższego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Jeśli nie jesteś w stanie sam dotrzeć, możesz zamówić z takiego punktu wizytę domową.

Gdzie szukać pomocy?

Najbliższy punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej możesz znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Po wybraniu swojego województwa będziesz mógł zobaczyć, gdzie skorzystasz z pomocy najbliżej swojego miejsca zamieszkania, możesz też posłużyć się mapą:

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Opublikowano: 15.04.2019
Zmodyfikowano: 16.04.2019
Za informację odpowiada: CSIOZ
Redakcja: CSIOZ