Rysunek wątroby otulonej dłońmi. jedna ręka nad wątrobą, a druga pod nią.

Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby

Wirusowe zapalenia wątroby typu B i C zwiększają ryzyko rozwoju raka wątrobowokomórkowego. Przez wiele lat mogą przebiegać bezobjawowo lub skąpoobjawowo, co utrudnia ich rozpoznanie – tymczasem wirusy stopniowo uszkadzają wątrobę.

Wczesne rozpoznanie zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B (HBV) i C (HCV) oraz wdrożenie leczenia prowadzi do zahamowania postępu włóknienia wątroby oraz redukuje ryzyko wystąpienia raka wątrobowokomórkowego. Poprawia jakość życia osób zakażonych. Redukuje zakaźność, czyli możliwość zakażenia innych osób. W przypadku HCV możliwe jest całkowite usunięcie wirusa z organizmu.

Czy ten program jest dla Ciebie

Tak, jeśli:

 • jesteś osobą dorosłą
 • korzystasz z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Cele programu

 • podniesienie świadomości na temat raka wątrobowokomórkowego oraz przewlekłych zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C
 • zachęcenie jak największej liczby osób dorosłych do wykonania bezpłatnych, szybkich badań przesiewowych w kierunku zakażeń HBV i HCV w wybranych placówkach POZ, a tym samym zwiększenie liczby wykrywanych przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B lub C (WZW B lub WZW C)
 • kierowanie pacjentów z potwierdzonym dodatnim wynikiem badania przesiewowego do dalszej specjalistycznej opieki medycznej (z uwzględnieniem pomocy koordynatora pacjenta)
 • poszerzenie wiedzy personelu POZ i koordynatorów pacjenta na temat: zakażeń HBV i HCV oraz innych czynników prowadzących do marskości oraz raka wątrobowokomórkowego, przez udostępnienie bezpłatnych, certyfikowanych szkoleń e-learningowych.

Kto i gdzie realizuje program

Program realizowany jest w placówkach POZ w 6 województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim.

Zobacz pełną listę placówek POZ objętych programem.

Jak się zgłosić

Aby wziąć udział w programie, nie musisz mieć skierowania. Wystarczy, że zgłosisz się do lekarza POZ w placówce, która bierze udział w pilotażu. Do badań w ramach programu może także zaprosić Cię Twój lekarz, jeśli uczestniczy w programie.

Co Cię czeka w ramach programu

 1. Znajdź placówkę POZ. Zobacz pełną listę placówek POZ objętych programem.
 2. Umów wizytę. Potrwa ona ok. 20 minut.
 3. Lekarz przeprowadzi wywiad i oceni, czy spełniasz kryteria włączenia do programu.
 4. Jeśli tak – lekarz wykona w trakcie wizyty szybki test w kierunku zakażenia HCV i/lub HBV. Polega on na pobraniu krwi z palca.
 5. Lekarz omówi z Tobą wynik.
 6. Wynik ujemny oznacza, że nie jesteś zakażony HBV ani HCV. Lekarz poinformuje Cię o zachowaniach zmniejszających narażenie na zakażenie w przyszłości. Na tym kończy się Twój udział w programie.
 7. Wynik dodatni oznacza, że możesz być zakażony HBV lub HCV. Zostaniesz skierowany na badania potwierdzające zakażenie, polegające na tradycyjnym pobraniu próbki krwi i sprawdzeniu, czy obecny jest wirus HCV (HCV RNA) lub antygen HBsAg.
 8. Umów się na kolejną wizytę, na której zostanie omówiony wynik badania potwierdzającego. Jeśli okaże się, że jesteś zakażony, otrzymasz skierowanie do specjalistycznej opieki zdrowotnej – tam zostaniesz objęty dalszą opieką medyczną.
 9. Otrzymasz także dane kontaktowe do koordynatora pacjenta, od którego uzyskasz wsparcie.

Co przygotować

Na wizytę weź ze sobą dokument tożsamości. Nie musisz być na czczo – badanie można wykonać o dowolnej porze dnia.

Jak długo będziesz czekać

Termin wizyty ustali placówka, do której się zgłosisz.

Co zyskasz

W placówce POZ zrobisz bezpłatny szybki test w kierunku zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C. Jeśli wynik badania przesiewowego będzie dodatni i zostanie potwierdzony – uzyskasz pomoc w dalszej specjalistycznej opiece medycznej i wsparcie ze strony koordynatora pacjenta.

Okres realizacji programu

15.09.2019–30.04.2023

Szczegółowe informacje o programie

Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HBV i HCV u dorosłych mieszkańców Polski jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Zobacz więcej informacji o pilotażowym programie profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HBV i HCV u dorosłych mieszkańców Polski.

Instytucja odpowiedzialna za program

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.