Program Profilaktyki Udarów

Starzenie się społeczeństwa wpływa na zwiększenie liczby zachorowań na udar mózgu. Jak można zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia?

Udar to bezpośrednio zagrażający życiu lub zdrowiu stan, w którym dochodzi najczęściej albo do przerwania dostarczania krwi do części mózgu, i wówczas mówimy o udarze niedokrwiennym, albo następuje krwotok w mózgu – udar krwotoczny. Niezależnie od rodzaju objawy są podobne, a wynikają z niszczenia komórek mózgowych wskutek niedotlenienia.

Objawy udaru:

 • twarz: zmiany po jednej stronie twarzy, np. opuszczenie kącika ust, oka, niemożność uśmiechnięcia się, zastygnięcie jednej połowy twarzy, skrzywienie jednej strony twarzy
 • kończyny: osoba dotknięta udarem nie będzie w stanie podnieść obu ramion do góry jednocześnie z powodu ich osłabienia, brak czucia w kończynach po jednej stronie ciała, osłabienie kończyn po jednej stronie ciała
 • ciało: drętwienie jednej połowy ciała; zaburzenia czucia po jednej stronie ciała
 • mowa: bełkotanie, niemożność dokończenia zdania, mowa niewyraźna
 • chód i postawa: chwiejny chód – nawet jak u pijanego człowieka, zaburzenia równowagi
 • widzenie: zaburzenia widzenia, zwłaszcza ze strony jednego oka, podwójne widzenie
 • głowa: nagłe zawroty głowy z zaburzeniami utrzymania równowagi, z podwójnym widzeniem.

W razie wystąpienia choćby jednego z powyższych objawów należy natychmiast wezwać karetkę! Im szybciej zostanie udzielona profesjonalna pomoc, tym większe szanse chorego na przeżycie i zachowanie sprawności.

Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia udaru:

 • miażdżyca
 • nadciśnienie 
 • podwyższony cholesterol
 • migotanie przedsionków
 • cukrzyca
 • palenie tytoniu
 • nadużywanie alkoholu
 • mała aktywność fizyczna.

Zmniejszasz ryzyko udaru, jeśli:

 • leczysz zgodnie z zaleceniami lekarza nadciśnienie, cukrzycę, hipercholesterolemię i inne choroby układu krążenia i metaboliczne
 • nie palisz
 • nie nadużywasz alkoholu
 • stosujesz zdrową dietę
 • masz prawidłową masę ciała
 • masz dużo ruchu.

Dla tych, którzy są bardziej narażeni na udar, został opracowany Ogólnopolski Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych.

Czy program jest dla Ciebie?

Tak, jeśli:

 • masz 40–65 lat
 • szczególnie jeśli
  • palisz papierosy
  • nadużywasz alkoholu
  • masz otyłość brzuszną
 • stwierdzono u Ciebie:
  • nadciśnienie tętnicze
  • cukrzycę
  • migotanie przedsionków
  • bezobjawowe zwężenie tętnic szyjnych
  • zaburzenia gospodarki lipidowej.

Kto i gdzie realizuje program?

Z powodu pandemii realizacja programu może być ograniczona lub opóźniona.  Kontaktuj się z instytucjami odpowiedzialnymi za realizację programu w danym województwie.

Województwo Ośrodek odpowiedzialny za program Do kiedy realizowany jest program

dolnośląskie

brak programu

 

kujawsko-pomorskie

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

31.10.2020

kujawsko-pomorskie

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o.

30.09.2020

lubelskie

brak programu

 

lubuskie

brak programu

 

łódzkie

brak programu

 

małopolskie

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

31.12.2020

małopolskie

SPZOZ Szpital Uniwersytecki

30.10.2020

mazowieckie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

31.03.2020

opolskie

brak programu

 

podkarpackie

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

31.12.2020

podlaskie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

31.03.2020

pomorskie

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

31.10.2020

pomorskie

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o.

30.09.2020

śląskie

SPZOZ Szpital Uniwersytecki

30.10.2020

świętokrzyskie

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

31.12.2020

świętokrzyskie

SPZOZ Szpital Uniwersytecki

30.10.2020

warmińsko-mazurskie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

31.03.2020

warmińsko-mazurskie

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o.

30.09.2020

wielkopolskie

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

31.10.2020

zachodniopomorskie

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

31.10.2020

Co Cię czeka w ramach programu?

Konsultacje medyczne i badania diagnostyczne wydaje lekarz. To lekarz na podstawie stanu zdrowia pacjenta kieruje go na badania w ramach odpowiedniego pakietu.

Pakiet podstawowy – konsultacja lekarza POZ:

 • ocena ryzyka na podstawie specjalnego kwestionariusza
 • wywiad
 • standardowe badanie ogólne, internistyczne.

Pakiet rozszerzony – badania laboratoryjne i konsultacja lekarza POZ:

 • wykonanie EKG spoczynkowego
 • pomiar glikemii (przygodnej za pomocą glukometru)
 • badanie lipidogramu (pełny lipidogram, który obejmuje stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, cholesterolu HDL oraz trójglicerydów)
 • wizyta konsultacyjna (końcowa) w celu przekazania i omówienia wyników badań, informacje dotyczące czynników ryzyka oraz zalecanych metod modyfikacji postępowania oraz ewentualne skierowanie do dalszej, pogłębionej diagnostyki (w przypadku stwierdzenia niepokojących wyników ww. badań, a w szczególności zaburzeń rytmu serca w EKG spoczynkowym, stwierdzenia szmerów podczas osłuchowej oceny tętnic szyjnych).

Pakiet pogłębiony – kompleksowa diagnostyka pacjenta z objawami przemijającego krążenia mózgowego (TIA) realizowana przez AOS w trybie pilnym (48–72 godz.) (bez uwzględniania badań wykonanych już na wcześniejszym etapie programu):

Wizyta nr 1: badanie naurologiczne obejmujące ocenę:

 • stanu świadomości, orientacji auto- i allopsychicznej
 • obecności objawów oponowych, nerwów czaszkowych
 • siły i napięcia mięśniowego w kończynach górnych i dolnych, odruchów ścięgnistych i okostnowych
 • obecności objawów patologicznych, czucia głębokiego i powierzchownego, prób móżdżkowych, chodu.

Wizyta nr 2:

 • badanie morfologii krwi (krwi obwodowej z rozmazem)
 • badanie EKG metodą Holtera
 • badanie ultrasonograficzne tętnic domózgowych
 • badanie ECHO serca
 • badanie neuroobrazujące – TK mózgu (bez „kontrastu”)
 • wizyta konsultacyjna w celu przekazania i omówienia wyników ww. badań.

Pakiet pogłębiony – kompleksowa diagnostyka pacjenta z objawami przemijającego krążenia mózgowego (TIA) realizowana przez AOS w trybie pilnym (48–72 godz.) (z uwzględnieniem badań niewykonanych na wcześniejszym etapie programu):

Wizyta nr 1: badanie naurologiczne obejmujące ocenę:

 • stanu świadomości, orientacji auto- i allopsychicznej
 • obecności objawów oponowych, nerwów czaszkowych, siły i napięcia mięśniowego w kończynach górnych i dolnych, odruchów ścięgnistych i okostnowych
 • obecności objawów patologicznych, czucia głębokiego i powierzchownego, prób móżdżkowych, chodu.

Wizyta nr 2:

 • wykonanie EKG spoczynkowego
 • pomiar glikemii
 • badanie lipidogramu
 • badanie morfologii krwi (krwi obwodowej z rozmazem)
 • badanie EKG metodą Holtera
 • badanie ultrasonograficzne tętnic domózgowych
 • badanie ECHO serca
 • badanie neuroobrazujące – TK mózgu (bez „kontrastu”)
 • wizyta konsultacyjna w celu przekazania i omówienia wyników ww. badań.

Co przygotować?

Na wizytę przyjdź z dowodem osobistym.

Co zyskasz?

W ramach programu zyskasz konsultacje lekarskie i wyniki ww. badań. Jeżeli zostanie u Ciebie rozpoznana choroba, otrzymasz skierowanie na dalsze leczenie. Jeśli nie – Twój udział w programie zakończy się przekazaniem informacji oraz wskazówek o profilaktyce.

Szczegółowe informacje o programie

Głównym założeniem programu jest edukacja społeczeństwa na temat udarów oraz badania przesiewowe, które pozwalają zwiększyć szanse pacjentów na powrót do sprawności.

Przeczytaj więcej o programie profilaktyki udarów (PDF 1,22 MB)

Podstawa prawna

Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431)