Wiem więcej o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP)

Główną przyczyną POChP jest palenie wyrobów tytoniowych, na drugim miejscu plasuje się zanieczyszczone powietrze

Weź głęboki oddech

Główną przyczyną tej choroby jest palenie papierosów i dlatego w większości dotyka ona osób, które paliły lub palą tytoń. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o przyczyny jej powstawania, jest zanieczyszczone powietrze. Czynnik ryzyka POChP stanowi też praca w warunkach narażających na wdychanie szkodliwych pyłów, gazów i dymu. W Polsce POChP dotyczy ok. 10 proc. osób powyżej 40. roku życia.

Chorzy na POChP kaszlą i okresowo odkrztuszają gęstą plwocinę, mają chrypkę i narastające trudności z oddychaniem. Niestety zwłaszcza osoby palące tytoń lekceważą swój kaszel, dając tym samym chorobie możliwość rozwoju. Dlatego najlepszą ochroną przed POChP jest niepalenie tytoniu w jakiejkolwiek formie i unikanie towarzystwa osób palących (tzw. biernego palenia). Ważnym czynnikiem jej rozwoju jest też zanieczyszczenie powietrza.

Czy program jest dla Ciebie?

Tak, jeżeli:

  • jesteś w wieku aktywności zawodowej i nałogowo palisz tytoń.

Albo

  • jesteś pracownikiem (branża pracy nieistotna)
  • jesteś nałogowym palaczem tytoniu
  • pracujesz w narażeniu na działanie czynników szkodliwych, predysponujących do powstania POChP (np. branża rolnicza, górnicza, zakłady przetwórstwa bawełnianego, przemysłu metalurgicznego)
  • jesteś pracownikiem służby bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).

Kto i gdzie realizuje program?

Jedynym realizatorem programu dot. POChP – projektu „Weź głęboki oddech” – jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

Jak się zgłosić?

Żeby wziąć udział w programie, wystarczy, że zgłosisz taki zamiar w przychodni (u lekarza POZ) biorącej udział w realizacji programu profilaktycznego. Lista podmiotów jest dostępna na stronie internetowej  przygotowywanej przez realizatora projektu.

Z powodu pandemii realizacja programu może być ograniczona lub opóźniona.  

Co Cię czeka w ramach programu?

Konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne. Czas udziału w programie profilaktycznym jest uzależniony od przebiegu, liczby przeprowadzonych konsultacji medycznych i wyników badań profilaktycznych.

Oprócz tego, jeśli chcesz rzucić palenie, otrzymasz bezpłatne poradnictwo specjalistyczne (udzielane w formie porad i wizyt lekarskich, porad lub wizyt terapeutycznych, sesji psychoterapii, w tym wizyty instruktora terapii uzależnień).

Kiedy się zapisać?

Żeby wziąć udział w programie, wystarczy, że zgłosisz taki zamiar w przychodni (u lekarza POZ) biorącej udział w realizacji programu profilaktycznego.

Co przygotować?

Do wizyty potrzebujesz tylko dowodu osobistego.

Jak długo będziesz czekać?

Czas udziału w programie profilaktycznym jest uzależniony od przebiegu, liczby przeprowadzonych konsultacji i wyników badań profilaktycznych.

Co zyskasz?

Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, jeśli chcesz rzucić palenie (udzielane w formie porad i wizyt lekarskich, porad lub wizyt terapeutycznych, sesji psychoterapii, w tym wizyty instruktora terapii uzależnień).

Szczegółowe informacje o programie

Głównym celem programu profilaktycznego jest zwiększenie świadomości pacjentów na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu oddechowego oraz ograniczenie szkód zdrowotnych spowodowanych paleniem tytoniu. Realizacja programu profilaktycznego polega na utworzeniu poradni antynikotynowych i zapewnieniu poradnictwa specjalistycznego dla osób, które chcą rzucić palenie

Podstawa prawna

  1. Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431).