pacjent.gov.pl

 
Serwis Ministerstwa Zdrowia

Zaloguj się na IKP

Jeśli nie masz jeszcze PZ, zobacz, jak go założyć Zaloguj się poprzez konto ZIP

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Internetowym Koncie Pacjenta jest Minister Zdrowia. Dane kontaktowe administratora danych: Ministerstwo Zdrowia. Dane w Internetowym Koncie Pacjenta przetwarzane są w celu udostępnienia pacjentom informacji o zdarzeniach medycznych ich dotyczących. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełnienia danych, usunięcia danych (prawo do zapomnienia), o ile żądanie to nie dotyczy usunięcia danych medycznych, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się TUTAJ

Publiczna czy prywatna opieka medyczna

Jeśli jesteś ubezpieczony, możesz korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w tych przychodniach, gabinetach i szpitalach, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Można je łatwo rozpoznać, ponieważ powinny być oznaczone widoczną tablicą z logo NFZ.

Nie ma wówczas znaczenia, czy dana placówka jest publiczna w tym sensie, że należy na przykład do powiatu, gminy czy województwa, czy jest całkowicie prywatna i należy do prywatnego właściciela - jednej osoby, kilku osób czy spółki — w zakresie podpisanego kontraktu z NFZ diagnostyka i leczenie są w niej dla pacjenta ubezpieczonego bezpłatne.

Może się jednak zdarzyć, że nie będziesz mógł korzystać z pełnej oferty danej placówki medycznej oznaczonej logo NFZ. Dość często, zwłaszcza w przychodniach, kontrakt obejmuje tylko część oferowanych możliwości leczenia — np. tylko podstawową opiekę zdrowotną (POZ). Jednocześnie w tej samej przychodni przyjmują lekarze innych specjalności, których działalność nie jest opłacana z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wówczas za wizytę u takiego specjalisty oraz zlecone przez niego badania będziesz musiał zapłacić, przy czym cennik powinien być umieszczony w widocznym miejscu, podobnie jak informacja, jaki zakres oferty danej placówki jest pokrywany ze środków NFZ. Jeśli jesteś zapisany w takiej przychodni do lekarza pierwszego kontaktu, nie musisz korzystać z jej oferty prywatnej — możesz zapisać się do specjalisty w przychodni, która ma kontrakt z Funduszem na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

Podstawa prawna

Opublikowano: 15.04.2019
Zmodyfikowano: 16.04.2019
Za informację odpowiada: CSIOZ
Redakcja: CSIOZ