pacjent.gov.pl

 
Serwis Ministerstwa Zdrowia

Zaloguj się na IKP

Jeśli nie masz jeszcze PZ, zobacz, jak go założyć Zaloguj się poprzez konto ZIP

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Internetowym Koncie Pacjenta jest Minister Zdrowia. Dane kontaktowe administratora danych: Ministerstwo Zdrowia. Dane w Internetowym Koncie Pacjenta przetwarzane są w celu udostępnienia pacjentom informacji o zdarzeniach medycznych ich dotyczących. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełnienia danych, usunięcia danych (prawo do zapomnienia), o ile żądanie to nie dotyczy usunięcia danych medycznych, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się TUTAJ

Wiem więcej o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP)

Główną przyczyną POChP jest palenie wyrobów tytoniowych, na drugim miejscu plasuje się zanieczyszczone powietrze

Weź głęboki oddech

Główną przyczyną tej choroby jest palenie papierosów i dlatego w większości dotyka ona osób, które paliły lub palą tytoń. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o przyczyny jej powstawania, jest zanieczyszczone powietrze. Czynnik ryzyka POChP stanowi też praca w warunkach narażających na wdychanie szkodliwych pyłów, gazów i dymu. W Polsce POChP dotyczy ok. 10 proc. osób powyżej 40. r.ż.

Chorzy na POChP kaszlą i okresowo odksztuszają gęstą plwocinę, mają chrypkę i narastające trudności z oddychaniem. Niestety zwłaszcza osoby palące tytoń lekceważą swój kaszel, dając tym samym chorobie możliwość rozwoju. Dlatego najlepszą ochroną przed POChP jest niepalenie tytoniu w jakiejkolwiek formie i unikanie towarzystwa osób palących (tzw. biernego palenia). Ważnym czynnikiem jej rozwoju jest też zanieczyszczenie powietrza.

Jak powstaje POChP?

Wskutek oddychania zanieczyszczonym powietrzem czy wdychania dymu do płuc wnikają szkodliwe cząstki, które uszkadzają komórki układu oddechowego. To wywołuje w pewnym momencie nadmierną odpowiedź obronną organizmu – przewlekłe zapalenie prowadzące do włóknienia małych dróg oddechowych i uszkodzenia miąższu płucnego.

POChP diagnozuje lekarz – m.in. na podstawie badania spirometrycznego. Im szybciej uzyskamy diagnozę, tym większą mamy szansę na spowolnienie wyniszczającego procesu. Dla osób szczególnie zagrożonych tą chorobą opracowany został Ogólnopolski Program Edukacyjny dotyczący Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP).

Czy program jest dla Ciebie?

Tak, jeżeli:

  • jesteś w wieku aktywności zawodowej i nałogowo palisz tytoń.

Albo

  • jesteś pracownikiem (branża pracy nieistotna)
  • jesteś nałogowym palaczem tytoniu
  • pracujesz w narażeniu na działanie czynników szkodliwych, predysponujących do powstania POChP (np. branża rolnicza, górnicza, zakłady przetwórstwa bawełnianego, przemysłu metalurgicznego)
  • jesteś pracownikiem służby bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).

Kto i gdzie realizuje program?

25 marca 2019 r. podpisano umowę z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II na realizację projektu „Weź głęboki oddech” jako jedynym realizatorem programu dot. POChP.

Jak się zgłosić?

Żeby wziąć udział w programie, wystarczy, że zgłosisz taki zamiar w przychodni (u lekarza POZ) biorącej udział w realizacji programu profilaktycznego. Lista podmiotów będzie dostępna na stronie internetowej przygotowywanej przez realizatora projektu. Możesz też skorzystać z mobilnego badania spirometrycznego . Sprawdź, kiedy spirobus pojawi się w Twojej miejscowości.

Co Cię czeka w ramach programu?

Konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne. Czas udziału w programie profilaktycznym jest uzależniony od przebiegu, liczby przeprowadzonych konsultacji medycznych i wyników badań profilaktycznych.

Oprócz tego, jeśli chcesz rzucić palenie, otrzymasz bezpłatne poradnictwo specjalistyczne (udzielane w formie porad i wizyt lekarskich, porad lub wizyt terapeutycznych, sesji psychoterapii, w tym wizyty instruktora terapii uzależnień).

Kiedy się zapisać?

Żeby wziąć udział w programie, wystarczy, że zgłosisz taki zamiar w przychodni (u lekarza POZ) biorącej udział w realizacji programu profilaktycznego. Lista podmiotów będzie dostępna na stronie internetowej przygotowywanej przez realizatora projektu.

Co przygotować?

Do wizyty potrzebujesz tylko dowodu osobistego!

Jak długo będziesz czekać?

Czas udziału w programie profilaktycznym jest uzależniony od przebiegu, liczby przeprowadzonych konsultacji i wyników badań profilaktycznych.

Co zyskasz?

Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, jeśli chcesz rzucić palenie (udzielane w formie porad i wizyt lekarskich, porad lub wizyt terapeutycznych, sesji psychoterapii, w tym wizyty instruktora terapii uzależnień).

Szczegółowe informacje o programie

Głównym celem programu profilaktycznego jest zwiększenie świadomości pacjentów na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu oddechowego oraz ograniczenie szkód zdrowotnych spowodowanych paleniem tytoniu.Realizacja programu profilaktycznego polega na utworzeniu poradni antynikotynowych i zapewnieniu poradnictwa specjalistycznego dla osób, które chcą rzucić palenie.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431)
Opublikowano: 15.04.2019
Zmodyfikowano: 16.04.2019
Za informację odpowiada: CSIOZ
Redakcja: CSIOZ