Ciężarna kobieta w aptece

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Jesteś w ciąży? Od września masz prawo do wielu bezpłatnych leków

Od września obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Po raz pierwszy znalazły się na niej bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. Na liście jest obecnie 114 leków, najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży. Lista będzie uzupełniana o kolejne pozycje.

Receptę na leki refundowane (oznaczone jako leki „C”) będzie mógł wystawić lekarz lub położna posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia lub inny lekarz – na podstawie zaświadczenia potwierdzającego ciążę. 

Bezpłatne leki będą przysługiwały kobiecie od momentu stwierdzenia ciąży do 15 dni po planowanej dacie porodu. Ciąża musi być potwierdzona przez lekarza (specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub w trakcie tej specjalizacji), położną podstawowej opieki zdrowotnej lub z poradni położniczo-ginekologicznej.

Wykaz bezpłatnych leków jest dostępny na stronach 1671–1674 Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.