Ciężarna kobieta w aptece

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Jesteś w ciąży? Od września masz prawo do wielu bezpłatnych leków

Od września obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Po raz pierwszy znalazły się na niej bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. Na liście jest obecnie 397 leków, najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży. Lista jest uzupełniana o kolejne pozycje.

Receptę na leki refundowane (oznaczone jako leki „C”) będzie mógł wystawić lekarz lub położna posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia lub inny lekarz – na podstawie zaświadczenia potwierdzającego ciążę. 

Bezpłatne leki będą przysługiwały kobiecie od momentu stwierdzenia ciąży do 15 dni po planowanej dacie porodu. Ciąża musi być potwierdzona przez lekarza (specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub w trakcie tej specjalizacji), położną podstawowej opieki zdrowotnej lub z poradni położniczo-ginekologicznej.

Wykaz leków zmienia się co 2 miesiące. 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r. . Lista leków dla kobiet w ciąży  załącznik 71N, arkusz E.