Seniorka odbiera leki w aptece

Bezpłatne leki dla seniorów z Internetowym Kontem Pacjenta

Jesteś w wieku 75+? Lekarz specjalista wystawi Ci receptę na bezpłatne leki, jeśli pozwolisz mu sprawdzić, jakie wystawiono Ci wcześniej recepty

Bezpłatne leki przysługują wszystkim ubezpieczonym od dnia 75. urodzin pacjenta.

Aktualny wykaz leków dostępnych bezpłatnie znajdziesz na stronie projektu „Leki 75”

Bezpłatne leki dla osób 75+ mogą przepisywać:

  • lekarze lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
  • lekarze dowolnej specjalności, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestali jego wykonywania (wyłącznie tzw. recepty pro auctore oraz pro familiae, czyli dla siebie i członków swojej rodziny)
  • lekarze specjaliści i uprawnione do wystawiania recept pielęgniarki, udzielający świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, oraz lekarze udzielający świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego, o ile, za zgodą pacjenta, zweryfikują wcześniej wystawione recepty.

Weryfikacja polega na sprawdzeniu przed wystawieniem recepty 75+, jakie leki zostały przepisane danemu pacjentowi. Ma to znaczenie m.in. dla bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pacjentów, także z uwagi na ryzyko wielolekowości.

Możesz wyrazić zgodę na sprawdzenie leków, które są Ci przepisywane, na dwa sposoby:

  • na Internetowym Koncie Pacjenta – po zalogowaniu się na Twoje Internetowe Konto Pacjenta wejdź w zakładkę „Uprawnienia” i wybierz „Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie”. Następnie kliknij „Przyznaj dostęp” zaznacz „Pracownikowi medycznemu” i kliknij „dalej”. Na koniec wyszukaj w bazie dane lekarza, któremu zamierzasz udostępnić Twoje dane – wpisz imię i nazwisko lub ewentualnie Numer PWZ (tj. Numer Prawa Wykonywania Zawodu danego pracownika medycznego), wybierz właściwą osobę i zatwierdź. Możesz udostępnić swoje dane medyczne, w tym e-recepty, bezterminowo lub na czas określony
  • przez SMS - lekarz specjalista może o to poprosić w swoim systemie gabinetowym. Wówczas otrzymasz SMS na numer telefonu, który masz wpisany na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta (po zalogowaniu na IKP wybierasz „Moje konto”>> „Edytuj swoje dane” i wpisujesz numer telefonu). Następnie podaj kod z SMS-a lekarzowi, żeby ten wpisał go do systemu i miał na tej podstawie wgląd na 24 godziny w historię Twoich recept. 

Skorzystaj z naszego poradnika dla seniorów, jak zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta. Dowiesz się tam także, jak uzupełnić swoje dane, podając numer telefonu, na który będziesz otrzymywać kod e-recepty lub e-skierowania, jak upoważnić bliską osobę, by za Ciebie odebrała e-recepty, jak pobrać Unijny Certyfikat Covid.

Jeśli nie udostępnisz swojej dokumentacji, lekarz specjalista może:

  • przekazać lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) pisemną informację na temat zdiagnozowanej choroby i zalecanego leczenia. Lekarz POZ może na podstawie przekazanej informacji przepisać leki bezpłatnie
  • przepisać Ci leki refundowane na zasadach ogólnych.

Jak prawidłowo wystawić receptę

Osoba, która wystawia receptę dla seniora, w polu „kod uprawnień dodatkowych” umieszcza symbol „S”. Farmaceuta nie ma prawa wpisania ani poprawiania tego kodu na recepcie. Odpłatność za leki jest oznaczana w taki sam sposób, jakby lek był przepisany na zasadach ogólnych (czyli takich jak dla pacjentów poniżej 75 roku życia, np. 50%, 30%, ryczałt). W przypadku wpisania w tej rubryce wartości 100% pacjent otrzyma leki pełnopłatnie. Farmaceuta sprawdza, które z przepisanych leków przysługują pacjentowi bezpłatnie, a następnie wydaje te leki pacjentowi.

Możesz upoważnić farmaceutę do wglądu do Internetowego Konta Pacjenta, aby uzyskał informacje, jakie leki przyjmujesz i na tej podstawie udzielił Ci porady. Dowiedz się, jak to zrobić