Starsza pani w aptece

Pokaż farmaceucie swoje e-recepty

Możesz upoważnić farmaceutę do wglądu do Internetowego Konta Pacjenta, aby uzyskał informacje, jakie leki przyjmujesz i na tej podstawie udzielił Ci porady

Na Internetowym Koncie Pacjenta możesz dać dostęp farmaceucie/aptece/punktowi aptecznemu do Twoich e-recept i recept papierowych, zrealizowanych od stycznia 2019 roku, a także informacji, jakie leki na receptę wykupiłeś/aś.

Upoważnienia możesz udzielić na określony czas i zakres danych.

Jak upoważnić farmaceutę

  • Zaloguj się na Internetowe Konto Pacjenta
  • wejdź w zakładkę „Uprawnienia”
  • wybierz „Dostęp dla lekarzy i farmaceutów”, a następnie informację, że udzielasz dostępu aptece lub punktowi aptecznemu. Znajdź aptekę lub punkt apteczny, któremu chcesz nadać dostęp do Twojej dokumentacji medycznej (nazwa, adres). Zatwierdź. Wszyscy pracownicy wskazanej apteki/punktu aptecznego będą mieli dostęp do Twojej dokumentacji medycznej z wybranego przez Ciebie okresu leczenia.

Uwaga, jeśli szukasz nie według nazwy apteki, ale według miejsca, musisz wpisać pełny adres w następującym układzie: nazwa ulicy, numer domu, kod pocztowy, miejscowość. Inaczej wyszukiwarka jej nie znajdzie.

  • W przypadku nadania dostępu tylko i wyłącznie wybranemu farmaceucie wybierz opcję nadania dostępu pracownikowi medycznemu, a następnie wpisz jego imię, nazwisko oraz numer jego prawa wykonywania zawodu – informację taką uzyskasz od farmaceuty.
  • Zaznacz, że dajesz dostęp do recept, wybierz na jaki czas. Zatwierdź.

W czym może Ci pomóc farmaceuta

Farmaceuta wskaże możliwe niekorzystne interakcje między lekami. Jeśli przyjmujesz wiele leków jednocześnie, to istnieje ryzyko, że wejdą one w niekorzystną interakcję.

Jakie mogą być skutki przyjmowania wielu leków jednocześnie?

Na działanie leków mogą mieć wpływ również niektóre posiłki i napoje (np. soki owocowe, alkohol), a także dym tytoniowy. Farmaceuta może doradzić, jak i kiedy przyjmować dany lek oraz czy można go łączyć z innymi lekami i posiłkami.

Farmaceuta wskaże Ci również tańszy zamiennik produktu leczniczego przepisanego przez lekarza. Wydatki na leki są często dużym obciążeniem domowego budżetu. Wiedzą o tym zwłaszcza pacjenci leczący się przewlekle np. na nadciśnienie czy cukrzycę, którzy muszą przyjmować je regularnie. Przerwanie leczenia bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem może być groźne dla zdrowia. Farmaceuta poinformuje Cię o dostępności tańszego zamiennika leku, który przyjmujesz.

Wskaże także, jak prawidłowo przechowywać produkty lecznicze. Jest to szczególnie ważne w przypadku szczepionek, insulin czy probiotyków. Farmaceuta poinstruuje Cię, które leki trzeba przechowywać w lodówce, a które tego nie wymagają.

Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może – w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia – wystawić receptę (tzw. recepta farmaceutyczna). Pamiętaj jednak, że recepta wystawiona przez farmaceutę nie jest refundowana i za zakupiony lek zapłacisz 100 proc. ceny.

Przepisując receptę, farmaceuta może wystawić ograniczoną ilość leku, która niezbędna jest do zapewnienia 180 dniowej kuracji, wyliczonej w oparciu o określony na recepcie sposób dawkowania.

Na recepcie farmaceutycznej musi być także wskazana przyczyna przepisania i wydania leku przez farmaceutę. Farmaceuta nie może na niej ordynować środków odurzających i substancji psychotropowych. Ma także prawo odmówić wystawienia recepty, jeśli:

  • wydanie leku mogłoby zagrozić Twojemu życiu bądź zdrowiu,
  • nabierze podejrzenia, że pacjent może wykorzystać lek w celach pozamedycznych (niezwiązanych ze swoim stanem zdrowia).

Przeczytaj, w czym jeszcze może Ci pomóc farmaceuta