pielęgniarka obejmuje mieszkańca dps

Do placówki opieki długoterminowej – tylko po teście

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich kieruje się do domu pomocy społecznej, zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub hospicjum – pamiętaj, że przed przyjęciem konieczne jest wykonanie testu na koronawirusa 

" " Artykuł archiwalny. Od 28 marca nie trzeba wykonywać testu na koronawirusa przed wyjazdem do sanatorium lub przyjęciem do szpitala

Od 16 września 2020 r. przed przyjęciem do placówki opieki długoterminowej konieczne jest potwierdzenie braku zakażenia koronawirusem. Test musi być przeprowadzony nie wcześniej niż na 6 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia.

W przypadku skierowania do ZOL/ZPO lub hospicjum – placówka kontaktuje się z pacjentem, informując o rozpoczęciu procedury przyjęcia, a następnie powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna (PSSE) umawia się na pobranie wymazu w miejscu pobytu pacjenta.

Od 10 października w przypadku hospicjów i oddziałów opieki paliatywnej test nie będzie wymagany, gdy stan zdrowia pacjenta będzie wskazywał na konieczność pilnego przyjęcia.

W przypadku DPS – osoba skierowana do placówki powinna skontaktować się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, a następnie uzgodnić sposób pobrania wymazu – w punkcie mobilnym lub w miejscu pobytu tej osoby.

Test jest bezpłatny. Jego wynik zostanie przekazany do placówki, ale pacjent ma również możliwość jego sprawdzenia na Internetowym Koncie Pacjenta.

Sprawdź, jak się zalogować do Internetowego Konta Pacjenta