Młoda osoba pomaga się ubrać osobie starszej. Zapina guziki w jej koszuli zuli

Przewodnik dla opiekunów osób niesamodzielnych

Jesteś opiekunem osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności, starości lub innych przyczyn wymaga wsparcia w codziennym funkcjonowaniu? Powstał dla Ciebie przewodnik po pomocy instytucjonalnej

Z przewodnika dowiesz się, do jakich instytucji możesz się zgłosić po pomoc dla swojego podopiecznego, ale też dla siebie. Dołączono również informacje na temat pomocy społecznej dla osób niesamodzielnych. Jest to wsparcie poza opieką zdrowotną, ale w połączeniu z nią da pełny pogląd na możliwości w tym zakresie.

Opisana opieka jest dostępna w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Zatem każdy, kto będzie potrzebował z niej skorzystać, musi być ubezpieczony w powszechnym systemie ubezpieczeń (np. mieć emeryturę, zatrudnienie czy być ubezpieczonym przez bliskich) lub uprawniony do świadczeń (np. decyzją wójta, burmistrza).

Czego dowiesz się z przewodnika

Omówiono w nim rodzaje wsparcia, głównie dla osób starszych. Dowiesz się o:

  • leczeniu geriatrycznym
  • pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej
  • zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL) i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO)
  • wyrobach medycznych
  • opiece paliatywno-hospicyjnej
  • rehabilitacji leczniczej
  • usługach opiekuńczych w domu, w tym specjalistycznych, i całodobowych usługach placówki stacjonarnej – domu pomocy społecznej (DPS)
  • wsparciu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
  • dodatku i zasiłku pielęgnacyjnym.

Kto jest autorem przewodnika

Przewodnik powstał we współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Fundacją Projekt Starsi oraz Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

Przeczytaj Przewodnik dla opiekunów osób niesamodzielnych.