Syn wchodzi na plecy ojcu, który rozmawia przez telefon

Jak pacjenci oceniają teleporady

Pacjenci są w większości zadowoleni z konsultacji lekarskich na odległość, ale lekarze powinni częściej proponować wizyty w przychodni. Ponad 40 proc. osób o Internetowym Koncie Pacjenta dowiaduje się od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a blisko co czwarta z plakatów i ulotek

W czasie epidemii 80 proc. konsultacji medycznych odbywało się w formie teleporady. Wcześniej pacjenci znacznie rzadziej konsultowali się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w tej formie, dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia zlecił badanie, by sprawdzić, jak pacjenci oceniają teleporady.

Niemal 92 proc. badanych zadeklarowało, że teleporada wystarczyła, by ich problem zdrowotny został rozwiązany. Jedynie 8,2 proc. badanych przyznało, że taka forma konsultacji jest niewystarczająca.

Spośród tych, których problem zdrowotny nie został rozwiązany podczas teleporady, 59,9 proc. dostało propozycję umówienia się na wizytę osobistą u lekarza POZ. Z takiej możliwości skorzystało blisko 80 proc. z nich.

Ankietowani odpowiadali również na pytania dotyczące e-recepty i Internetowego Konta Pacjenta. 42,6 proc. badanych otrzymało informację na temat Internetowego Konta Pacjenta bezpośrednio od lekarza. Informacje o IKP w innej formie np. na plakatach informacyjnych zdobyło 24,2 proc. badanych. Co trzecia osoba nie dostała żadnej informacji na ten temat.

Zdecydowana większość badanych (92 proc.) spośród pacjentów, którzy w czasie wizyty otrzymali e-receptę, deklaruje, że wykupiła leki przepisane w trakcie teleporady. Badani najczęściej (65,4 proc.) realizowali swoje e-recepty w aptece za pomocą kodu, który otrzymali SMS-em. W oparciu o aplikację mObywatel swoją e-receptę zrealizowało 13,3 proc. badanych. Tylko niespełna 4,6% respondentów zrealizowało e-receptę na podstawie wydruku informacyjnego.

43,2 proc. badanych osób jest przekonanych, że teleporady/wideoporady powinny stanowić jeden z głównych kanałów kontaktu z lekarzem POZ i to lekarz powinien określać, czy konieczne jest udanie się do placówki POZ. 30,4 proc. respondentów uważa, że teleporady są odpowiednie przy konsultowaniu przewlekłych, znanych wcześniej problemów zdrowotnych oraz kontynuacji leczenia.

57,7 proc. ankietowanych jest zadowolonych z udzielonej teleporady, w ich ocenie jakość świadczonych usług była taka sama lub lepsza niż w przypadku osobistej wizyty.

36,3 proc. ankietowanych oceniło jakość wizyty stacjonarnej wyżej niż teleporadę. Uważają oni, że ważna jest możliwość bezpośredniego kontaktu z lekarzem oraz dopytania o szczegółowe zalecenia terapeutyczne. 6 proc. respondentów zgłosiło, że podczas teleporady byli zmuszeni samodzielnie dopytać się o dokładniejsze informacje dotyczące leczenia.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów telefonicznych na reprezentatywnej grupie 13 961 osób, które w ostatnich 4 miesiącach skorzystały ze świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ankieta była anonimowa i dobrowolna.