Lekarz pokazuje coś pacjentowi w komputerze

Poznaj swoje IKP

Jakie informacje i dokumenty o Twoim stanie zdrowia i leczeniu możesz znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta? Co na pewno załatwisz na IKP, a co zależy od decyzji Twojej przychodni?

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) ma każdy obywatel, który ma numer PESEL. Do konta osoby niepełnoletniej ma dostęp rodzic, który zgłosił ją do ZUS lub KRUS.

Na Internetowym Koncie Pacjenta znajdziesz m.in:

 • e-recepty wystawione, zrealizowane (także częściowo)
 • informacje o dawkowaniu leku, który przepisał Ci lekarz
 • historię Twoich wizyt w przychodni/u lekarza oraz zdarzeń medycznych,  zarówno finansowanych publicznie jak i prywatnie
 • Twoje e-skierowania
 • Twoje e-zwolnienia i zaświadczenia lekarskie wystawione w związku z chorobą i macierzyństwem
 • Twoje szczepienia, o ile lekarz lub placówka wpisali dane do systemu (na pewno znajdziesz informacje o szczepieniach przeciw COVID-19)
 • informację o tym, kto i kiedy zgłosił Cię do ubezpieczenia zdrowotnego, o wysokości opłaconych składek czy dacie zarejestrowania ostatniej składki
 • listę leków wykupionych na receptę (możesz też sprawdzić każdy lek dopuszczony do obrotu w Polsce)
 • Twoje wyroby medyczne zrefundowane przez NFZ
 • elektroniczną dokumentację medyczną (EDM), np. wyniki i opisy badań, diagnozy lekarzy, wypis ze szpitala, dokumenty z SOR, o ile lekarz lub placówka umieścili ją w systemie (W zakładce „Historia leczenia” >> „Zdarzenia medyczne”, po prawej stronie u góry link „Dokumentacja medyczna”). 

Poprzez IKP masz możliwość :

 • odbioru e-recepty SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że podasz swój numer telefonu lub adres e-mail
 • zamówienia online e-recepty na stałe leki, o ile placówka odbiera zgłoszenia
 • zmiany lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • upoważnienia kogoś bliskiego do odbioru Twoich recept lub wglądu do Twojej dokumentacji medycznej
 • udostępnienia lekarzowi specjaliście informacji o stanie zdrowia i historii przepisanych leków, a farmaceucie – historii e-recept
 • upoważnienia drugiego rodzica do dostępu do konta dziecka
 • złożenia wniosku o wydanie EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • uzyskania e-skierowania na bezpłatne badania w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS (jeśli jesteś osobą, która skończyła 40 la; w zakładce „Profilaktyka” >> „Ankiety”)
 • zmiany e-recepty na transgraniczną
 • pobrania Unijnego Certyfikatu COVID (UCC)
 • wyrażenia opinii na temat sposobu zrealizowania świadczenia przez wypełnienie ankiety, którą znajdziesz w zakładce „Historia leczenia” >> „Zdarzenia medyczne”.

Z niektórych możliwości, jakie daje IKP, skorzystasz tylko wtedy, gdy lekarz lub placówka obsługują dane rozwiązanie. Dlaczego? W przypadku elektronicznej dokumentacji medycznej placówka medyczna musi mieć oprogramowanie, które umożliwia umieszczenie Twoich dokumentów w systemie e-zdrowia. Jeśli więc nie widzisz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta jakichś dokumentów, spytaj swojego lekarza, przychodnię lub diagnostę, czy umieścili je w systemie i czy planują to zrobić. Podobnie wygląda to z zamawianiem e-recept przez internet. W systemie e-zdrowia jest taka możliwość, ale placówki wykorzystują inne rozwiązania komercyjne lub wolą, by wystawienie e-recepty zawsze poprzedził kontakt lekarzem.

Żeby odbierać e-dokumenty i powiadomienia, w zakładce „Moje konto”:

 • uzupełnij numer telefonu lub adres e-mailowy
 • wyraź zgodę na otrzymywanie informacji SMS-em lub e-mailem.