kobieta z aparatem słuchowym, w ciemnych okularach, siwe włosy

Sprawdź swoje wyroby medyczne

Teraz na Internetowym Koncie Pacjenta znajdziesz szczegółowe informacje na temat realizacji Twoich e-zleceń na wyroby medyczne i ich naprawy

Wyroby medyczne to np. aparaty słuchowe, soczewki okularowe, obuwie ortopedyczne, wózki inwalidzkie, różnego rodzaju protezy, materace przeciwodleżynowe, laski i kule. To także pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny.

Masz prawo do refundacji wyrobów medycznych w ramach określonych limitów.

Zlecenia na wyroby medyczne (z wyłączeniem wyrobów comiesięcznych) ważne są przez 12 miesięcy od dnia wypisania. Oznacza to, że w tym czasie powinny być zrealizowane.

Gdzie znajdziesz swoje e-zlecenia

Otrzymujesz informację o wystawionym e-zleceniu przez wiadomość SMS lub e-mail z 4-cyfrowym kodem.

Wszystkie zlecenia znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce „Apteczka”. Teraz zobaczysz tutaj:

  • zlecenia na wyroby medyczne wraz z informacją, na jakim są etapie (np. częściowo zrealizowane, odrzucone), a także przyczyną odrzucenia
  • wszystkie szczegóły dotyczące przepisanych Ci wyrobów
  • przysługujące Ci uprawnienia dodatkowe
  • koszty refundacji otrzymanych wyrobów – ile trzeba było dopłacić, ile zostało sfinansowane przez NFZ, gdzie zostały wykupione
  • e-zlecenia na naprawy wyrobów medycznych, ich koszty i adresy, gdzie zostały naprawione
  • rozliczenie wyrobów, które są odbierane comiesięcznie, i limit finansowania
  • listę zrealizowanych wyrobów medycznych, na które wystawiane były papierowe zlecenia.

Możesz przeszukiwać listę swoich e-zleceń na wyroby medyczne.