dwie panie nad laptopem, jedna ma siwe włosy

Twój plan leczenia na IKP

Jeśli masz uzgodniony z lekarzem indywidualny plan opieki medycznej, to teraz znajdziesz go na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Łatwo sprawdzisz, kiedy masz wizyty i badania

Indywidualny plan opieki medycznej (IPOM) to Twój plan leczenia, który uzgadnia z Tobą lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz POZ). To rozwiązanie dla osób dorosłych, chorych przewlekle.

Zalety IPOM:

 • uzgadniasz swoje leczenie z jednym lekarzem
 • masz łatwiejszy dostęp do badań diagnostycznych
 • masz lepszą opiekę – lekarz, z którym uzgadniasz IPOM, widzi całokształt Twojej sytuacji zdrowotnej, co ma wpływ na skuteczność diagnozy i leczenia
 • więcej dowiadujesz się o swoim zdrowiu, zagrożeniach i profilaktyce
 • masz wygodne narzędzie do nadzorowania swojego zdrowia i ułatwienie przestrzegania planu leczenia.   

Jak działa IPOM

Twój lekarz pierwszego kontaktu:

 • przeprowadzi z Tobą pogłębiony wywiad
 • zbada Cię
 • przeanalizuje wyniki Twoich badań diagnostycznych
 • oceni aktualny stan Twojego zdrowia
 • ustali z Tobą indywidualny plan działania – dalsze etapy postępowania
 • przekaże Ci plan do realizacji – będziesz go miał również w formie elektronicznej na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Potem koordynator ustali Twój harmonogram badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ oraz porad edukacyjnych i dietetycznych. Koordynator nie musi być lekarzem. Może to być pielęgniarka albo osoba z rejestracji. Koordynator odpowiada za umawianie wizyt i badań, przypominanie pacjentowi o terminach, aktualizowanie harmonogramu, czyli zajmuje się organizacyjną stroną IPOM. Koordynator wyszukuje też osoby, które należy objąć indywidualną opieką i zaprasza je po poradę.

W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem.  Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:

 • kardiologii
 • diabetologii
 • endokrynologii
 • pulmonologii.

Gdzie znajdziesz IPOM na IKP

 • Zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta
 • wejdź w „Plan leczenia”, a następnie w „Plan opieki medycznej”
 • znajdź w „Planie opieki medycznej” swój IPOM wraz z harmonogramem.

droga do ipom na ikp

ipom na ikp

szczegóły ipom na ikp