Fragment salutującego żołnierza w mundurze z naszywką w polskich barwach

Ułatwienia dla kombatantów

Jakie ułatwienia w systemie opieki zdrowotnej mają kombatanci i inwalidzi wojenni? Piszemy o tym z okazji Dnia Pamięci o Poległych na Misjach

Jako kombatant

Masz prawo do korzystania:

 • poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych w aptekach
 • bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (wizyt u lekarzy specjalistów). Wyłączone z tego prawa są badania diagnostyczne i rehabilitacja lecznicza, na które zawsze potrzebne jest skierowanie od lekarza, który przyjmuje w ramach NFZ.

Korzystanie poza kolejnością oznacza przyjęcie na wizytę w dniu zgłoszenia. Jeśli to niemożliwe – najpóźniej 7 dni roboczych od zgłoszenia.

Dokumenty, które potwierdzą Twoje uprawnienia

 • zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Jako inwalida wojenny

Masz prawo do korzystania:

 • z bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” (czyli na receptę) lub „Rpz” (czyli na receptę do zastrzeżonego stosowania – przepisywaną tylko po przeprowadzeniu diagnostyki w szczególnych warunkach, np. szpitalnych)
 • z bezpłatnego zaopatrzenia w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, np. dla pacjentów z zaburzoną zdolnością trawienia
 • z bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej
 • ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych w aptekach poza kolejnością
 • bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (wizyt u lekarzy specjalistów). Wyłączone z tego prawa są badania diagnostyczne i rehabilitacja lecznicza, na które zawsze potrzebne jest skierowanie od lekarza, który przyjmuje w ramach NFZ.

Dokumenty, które potwierdzą Twoje uprawnienia

 • Książka inwalidy wojennego-wojskowego – wydawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (symbol Rw-51, wydana po 26 lipca 2004 r.). Jej ważność jest określona i oznaczona w książeczce, np. przez pieczęć.

Jako małżonek lub małżonka kombatanta lub inwalidy wojennego

Jeśli:

 • pozostajesz na jego wyłącznym utrzymaniu
 • jesteś wdową lub wdowcem po poległym żołnierzu lub zmarłym inwalidzie wojennym i masz rentę rodzinną.

Masz prawo do korzystania:

 • z bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” (czyli na receptę) lub „Rpz” (czyli na receptę do zastrzeżonego stosowania – przepisywaną tylko po przeprowadzeniu diagnostyki w szczególnych warunkach, np. szpitalnych)
 • z bezpłatnego zaopatrzenia w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (np. dla pacjentów z zaburzoną zdolnością trawienia).

Jakie dokumenty potwierdzą Twoje uprawnienia

 • decyzja dotycząca ustalenia prawa do świadczeń wydana przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 • książeczka Twojego małżonka razem z zaświadczeniem z urzędu skarbowego i zaświadczeniem z urzędu stanu cywilnego
 • decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu renty rodzinnej.

Dowiedz się więcej na temat systemu ochrony zdrowia w Polsce.