kobieta wpisuje zmianę w kalendarzu

W szpitalach tylko pilne przypadki

Masz planowaną operację? Być może jej termin zostanie przesunięty z powodu pandemii. Jeśli nie musisz, nie idź do szpitala – zaleca NFZ

" " Artykuł archiwalny. Zapoznaj się z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa i ograniczeniami

NFZ zalecił szpitalom ograniczanie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie zabiegów. Dotyczy to zabiegów planowych, zwłaszcza tych, które wymagałyby następnie dłuższego pobytu w szpitalu na anestezjologii i intensywnej terapii.

Ograniczenie nie dotyczy planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

NFZ chce w ten sposób zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem oraz zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia.

Zalecenie dotyczy przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu przeprowadzenia:

 • diagnostyki
 • zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności:
  • endoprotezoplastyki dużych stawów
  • dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa
  • zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej
  • pomostowania naczyń wieńcowych
  • zabiegów wewnątrzczaszkowych
  • dużych zabiegów torakochirurgicznych
  • nefrektomii
  • histerektomii.

W każdym przypadku przesunięcie terminu zabiegu powinno być decyzją lekarza. Musi on uwzględnić stan zdrowia pacjenta i skutki, jakie może to mieć dla jego zdrowia.