Mężczyzna z papierami przed komputerem

Zapraszamy do konsultacji

–  Chcemy bardziej otworzyć się na inicjatywy organizacji pacjentów – mówi Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia, i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Pacjent w centrum e-zdrowia”

Centrum e-Zdrowia planuje uruchomić projekt „Pacjent w centrum e-zdrowia” w I kwartale 2023 r. Jego głównym celem jest zaangażowanie pacjentów oraz organizacji ich zrzeszających w proces planowania rozwoju e-zdrowia. CeZ liczy na to, że ich doświadczenie i praktyczna znajomość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia przełoży się na propozycje cennych inicjatyw.

–  Projekt „Pacjent w centrum e-zdrowia” to zmiana sposobu myślenia. Do tej pory CeZ tworzył rozwiązania dla pacjentów, teraz pacjenci będą mogli projektować je razem z nami. To element naszej nowej polityki tworzenia aplikacji i systemów wspólnie z ich użytkownikami – zapowiada dyrektor Paweł Kikosicki.

– Wierzymy, że włączenie organizacji zrzeszających pacjentów w proces tworzenia nowych e-usług, ale także w rozwój już istniejących, sprawi, że powstałe w ten sposób narzędzia będą realnie odpowiadać potrzebom pacjentów – podkreśla Paweł Kikosicki.

Weź udział w konsultacjach

Dzisiaj rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu regulaminu „Pacjent w centrum e-zdrowia”. CeZ chce poznać opinie zarówno organizacji pacjenckich„ jak i pacjentów na temat  procesu wyboru zgłoszonych pomysłów oraz formularza, za pośrednictwem którego organizacje pacjentów będą mogły zgłaszać swoje pomysły.

–  Ufamy, że planowana przez Centrum e-Zdrowia nowa inicjatywa przyczyni się do podkreślenia i wzmocnienia roli pacjenta w rozwoju e-zdrowia –  dodaje dyrektor Kikosicki.

Konsultacje społeczne załączonych dokumentów potrwają do 30 listopada.

Uwagi prosimy przesyłać na załączonym formularzu na adres pacjentwcez@cez.gov.pl

Do pobrania

Projekt regulaminu w ramach projektu „Pacjent w centrum e-zdrowia”

Formularz zgłaszania pomysłu w ramach projektu „Pacjent w centrum e-zdrowia”

Formularz do podzielenia się opinią (Word)

baner konsultacji