Kolejka osób na szczepienie

Zaszczep swoich pracowników przeciw COVID-19

Jesteś szefem lub pracodawcą? Zadbaj o swych pracowników. Od 4 maja możesz zgłosić chęć zorganizowania szczepień w zakładzie pracy

" " Artykuł archiwalny. 

Możesz zgłosić chęć zaszczepienia pracowników jako pojedynczy pracodawca, grupa pracodawców (np. z jednego budynku lub strefy przemysłowej, grupa kapitałowa, podwykonawcy głównego zgłaszającego podmiotu itp.), samorząd zawodowy lub stowarzyszenie branżowe, szkoła wyższa (w dla pracowników i studentów).

Musisz zebrać przynajmniej 300 chętnych osób i wypełnić prosty formularz

Możesz zgłosić:

  • pracowników
  • członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych
  • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą)
  • swoich studentów
  • członków rodzin wyżej wymienionych osób.

Szczepienia będą organizowane we współpracy z konkretnymi punktami szczepień.

Sprawdź szczegółowe informacje dotyczące szczepień w zakładach pracy