Jak wyjechać do uzdrowiska

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia, które zaczęło się w szpitalu lub w przychodni. Jak wygląda proces od wystawienia skierowania do przyjazdu na leczenie?

Otrzymuję skierowanie i…?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (czyli taki, który przyjmuje w ramach NFZ). Bierze pod uwagę Twój aktualny stan zdrowia, potrzeby Twojego organizmu oraz zakładany wpływ leczenia uzdrowiskowego na Twój stan zdrowia. To ważne, bo leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym i niektóre schorzenia mogą ulegać zaostrzeniu.

Od 1 lipca 2023 r. lekarz wystawia wyłącznie e-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Gdy je otrzymasz:

 • e-skierowanie jest automatycznie przesyłane do Twojego oddziału wojewódzkiego NFZ – nie musisz niczego składać w oddziale
 • na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta pojawi się informacja o wystawionym e-skierowaniu – przez cały czas możesz śledzić, na jakim etapie rozpatrywania jest Twoja sprawa.

W wyjątkowych sytuacjach lekarz może wystawić skierowanie papierowe:

 • gdy kieruje na leczenie uzdrowiskowe poza granicami kraju
 • gdy nie ma dostępu do internetu, więc nie może wystawić skierowania w systemie elektronicznym.

Mam złożone skierowanie do NFZ i…?

Kiedy Twój oddział wojewódzki NFZ otrzyma Twoje skierowanie:

 • rozpatrzy je lekarz balneolog (specjalista od leczenia uzdrowiskowego) zatrudniony w oddziale wojewódzkim
 • otrzymasz informację, jaki numer otrzymało Twoje skierowanie, jak zostało rozpatrzone i jaki jest przewidywany okres oczekiwania – zarówno na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, jak i papierowo (otrzymasz list przysłany pocztą)
 • w przypadku konieczności uzupełnienia skierowania zostanie ono odesłane do świadczeniodawcy (lekarza lub przychodni), który je wystawił; Ty otrzymasz informację do wiadomości
  • upewnij się wtedy, czy Twój lekarz uzupełni informacje, o które prosi NFZ, lub samodzielnie o to zadbaj (np. doślij kartę leczenia szpitalnego)
 • w przypadku odrzucenia skierowania, np. z powodu przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, Twoje skierowanie zostanie odesłane do świadczeniodawcy, który je wystawił; Ty otrzymasz informację do wiadomości.

Czekam w kolejce i…?

Twoje skierowanie na leczenie uzdrowiskowe zostało przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia? W serwisie internetowym NFZ możesz na bieżąco śledzić, na jakim etapie jest jego realizacja.

Wystarczy w przeglądarce skierowań wpisać numer skierowania. Numer, o którym mowa, otrzymasz pocztą. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przesłał go po zarejestrowaniu Twojego skierowania.

Sprawdź swoje skierowanie

Twoje dane są bezpieczne! System udostępnia jedynie anonimowe informacje o skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe:

 • bieżący status
 • datę wystawienia przez lekarza
 • datę wpływu do oddziału NFZ
 • oddział kierujący
 • ocenę lekarza z Funduszu:
  • rodzaj leczenia
  • profil leczenia
 • numer w kolejce
 • miejsce i termin leczenia:
 • zakład lecznictwa uzdrowiskowego
 • adres
 • telefon
 • termin leczenia/czas, w którym powinno odbyć się leczenie.

Zmienił się stan Twojego zdrowia?

Jeśli zmienił się stan Twojego zdrowia, koniecznie poinformuj o tym swój oddział wojewódzki NFZ, np. doślij kartę leczenia szpitalnego, które właśnie Ci się skończyło.

W zależności od sytuacji i oceny lekarza balneologa w NFZ Twoje leczenie uzdrowiskowe może:

 • zmienić swoją kwalifikację (np. z reumatologii na kardiologię)
  • nie możesz czekać w dwóch różnych kolejkach z dwoma skierowaniami, np. jednym na leczenie schorzeń reumatologicznych, a drugim na leczenie schorzeń kardiologicznych; NFZ zawsze rozpatruje tylko jedno skierowanie naraz
  • jeśli czekasz w kolejce na leczenie uzdrowiskowe i złożysz nowe skierowanie, zostanie ono potraktowane jako aktualizacja pierwszego i rozpatrzone pod tym samym numerem skierowania
 • zostać przyspieszone
  • jeśli czekasz w kolejce już jakiś czas, może się zdarzyć, że zamiast informacji o krótszym okresie oczekiwania otrzymasz od razu potwierdzone skierowanie z wyznaczonym terminem leczenia
 • zostać odrzucone
  • jeśli zmiana Twojego stanu zdrowia (np. choroba onkologiczna) uniemożliwia Ci skorzystanie z leczenia uzdrowiskowego, Twoje skierowanie zostanie zwrócone do lekarza, który je wystawił
  • jeśli nie zgłosisz NFZ-etowi, że Twój stan zdrowia uniemożliwia Ci leczenie uzdrowiskowe i Twoje skierowanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, to i tak nie skorzystasz z leczenia. O dopuszczeniu do leczenia ostatecznie decyduje lekarz w uzdrowisku podczas kwalifikacji w pierwszej dobie pobytu. Zmarnujesz czas i pieniądze i dowiesz się o tym dopiero na miejscu w sanatorium.

Otrzymuję wyznaczony termin leczenia i…?

Jeżeli zostanie ustalony termin leczenia, oddział wojewódzki NFZ doręczy Ci potwierdzone skierowanie nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia. Potwierdzone skierowanie oznacza, że na skierowaniu został wpisany konkretny termin i miejsce, w których odbędzie się Twoje leczenie. Wskazanej daty ani miejsca nie można zmienić.

Jeśli odeślesz do Narodowego Funduszu Zdrowia skierowanie albo przyślesz prośbę o zmianę terminu lub miejsca – będzie to potraktowane jako Twoja rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego. Nie zostanie wyznaczony kolejny termin leczenia, a cała dokumentacja zostanie zwrócona lekarzowi wystawiającemu skierowanie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy masz uzasadniony powód. Prześlij wówczas wraz ze skierowaniem pisemne uzasadnienie i udokumentuj je.

Jeśli rezygnujesz z leczenia uzdrowiskowego, poinformuj o tym NFZ jak najszybciej. Dzięki temu ktoś inny skorzysta z Twojego terminu.