Odpłatność za leczenie uzdrowiskowe

Podczas leczenia uzdrowiskowego ponosisz częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatny. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest bezpłatny dla dzieci, a częściowo odpłatny dla dorosłych. Odpłatność jest różna i zależy od sezonu oraz standardu zajmowanego pokoju.

Stawki za pobyt w sanatorium

Standard pokoju Cena w I sezonie (w złotych za 1 dzień) od 1 października do 30 kwietnia Cena w II sezonie (w złotych za 1 dzień) od 1 maja do 30 września
I A
pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym
32,6 40,9
I B
pokój jednoosobowy w studiu
26,1 37,4
II
pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego
24,9 33,2
III A
pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym
19,5 27,3
III B
pokój dwuosobowy w studiu
16,5 24,9
IV
pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego
14,2 19,5
V A
pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym
12,5 14,8
V B
pokój wieloosobowy w studiu
11,9 13,6
VI
pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego
10,6 11,9

 

Opłata za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym stanowi iloczyn liczby dni pobytu określonych w skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową i odpłatności za jeden dzień pobytu. Wysokość opłaty ulega proporcjonalnemu przeliczeniu, jeżeli pobyt ubezpieczonego w sanatorium przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych.

Kto jest zwolniony z opłat

Zwolnienie z opłat w sanatorium przysługuje:

  • pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest na podstawie odrębnych przepisów
  • dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 lat, a jeśli kształcą się dalej – do ukończenia 26 lat
  • dzieciom z niepełnosprawnością w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku.

Jakich kosztów nie pokrywa NFZ

NFZ nie ponosi kosztów:

  • przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego
  • częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych
  • wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego
  • pobytu opiekuna pacjenta
  • dodatkowych obowiązujących w miejscu położenia zakładu, np. opłat klimatycznych
  • zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych niezwiązanych z celem pobytu.