Starsza pani próbuje wstać z wózka inwalidzkiego z pomocą pielęgniarki

Pomoc z PFRON

Pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma formę dofinansowania do różnych działań

Osoby z niepełnosprawnością są wspomagane przez powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR). Wnioski o dofinansowanie składa się we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale.

Rodzaje dofinansowań

 

  • dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – w ten sposób można zrefundować koszty zakupu pieluchomajtek, wózków inwalidzkich czy balkoników
  • dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych w miejscu zamieszkania – pozwala zlikwidować progi w mieszkaniu, zainstalować podjazd, poszerzyć drzwi lub kupić sprzęt (np. elektroniczny) dostosowany do swoich potrzeb.

Więcej o rodzajach wsparcia przeczytasz na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Publikacje dotyczące zdrowia seniorów