Praca w Europie a ubezpieczenie zdrowotne

W UE i krajach EFTA możesz pracować w jednym lub kilku państwach jednocześnie. Jednak składkę na ubezpieczenie zdrowotne możesz płacić tylko w jednym państwie. To, w którym, zależy od Twojej sytuacji w Polsce, zanim podejmiesz pracę lub działalność gospodarczą za granicą

Zobacz listę państw Unii Europejskiej (UE). Do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) należą 4 kraje: Norwegia, Szwajcaria, Islandia i Lichtenstein.

Gdy w Polsce nie masz ubezpieczenia

Nie masz ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce i zaczynasz w innym państwie UE/EFTA pracę lub zakładasz tam działalność? Wtedy od chwili rozpoczęcia pracy lub działalności obowiązują Cię przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w tym kraju.

Jeżeli chcesz mieć dostęp do opieki zdrowotnej, zgłoś się do ubezpieczenia w tym kraju. Jeśli w danym państwie ubezpieczenie nie jest obowiązkowe i z niego zrezygnujesz, oznacza to, że rezygnujesz z dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Jeśli pracujesz za granicą, Twoi bliscy nie mogą Cię w Polsce zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.

Gdy w Polsce jesteś na rencie lub emeryturze albo masz dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Pobierasz w Polsce rentę, emeryturę albo płacisz składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne? Gdy zaczniesz pracę lub działalność w innym kraju UE/EFTA, polskie ubezpieczenie przestanie Cię obowiązywać. Jeżeli chcesz mieć dostęp do opieki zdrowotnej, zgłoś się do ubezpieczenia w tym kraju.

Gdy w Polsce masz ubezpieczenie zdrowotne jako pracownik lub przedsiębiorca

Jednocześnie pracujesz lub prowadzisz działalność w Polsce i w innym państwie UE/EFTA? Zwróć się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), żeby ustalił, w którym państwie masz płacić składki. ZUS wyda decyzję, w której poda, które państwo będzie płacić za Twoje leczenie.

Gdy jesteś pracownikiem delegowanym

Jeśli pracodawca oddelegował Cię do pracy do innego państwa UE/EFTA na maksymalnie 24 miesiące, wtedy masz ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Twój pracodawca musi uzyskać z ZUS zaświadczenie A1, które potwierdza Twój status pracownika oddelegowanego.

Gdy pracujesz za granicą i masz prawo do ubezpieczenia w NFZ, możesz wybrać jeden z trzech dokumentów, które potwierdzą Twoje prawo do leczenia i jego zakres:

  • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • Dokument S1
  • Zaświadczenie DA1.

Jeśli zaświadczenie A1 wydano Ci przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, otrzymasz EKUZ po zweryfikowaniu zaświadczenia na stronie ZUS.

Gdy pracujesz w służbie cywilnej lub dyplomacji

Jeśli jesteś urzędnikiem służby cywilnej, a do pracy za granicę wysłał Cię pracodawca, wtedy masz ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Dotyczy to również sytuacji, gdy jedziesz na konferencję, szkolenie, manewry wojskowe lub ćwiczenia. Twój pracodawca musi uzyskać z ZUS zaświadczenie A1, które potwierdza Twój status pracownika oddelegowanego.

Jeśli jesteś członkiem korpusu dyplomatycznego i konsularnego i wykonujesz pracę w innych państwie UE/EFTA, masz ubezpieczenie zdrowotne w NFZ.

Gdy w Polsce jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy

W Polsce masz status osoby bezrobotnej? Od momentu, gdy rozpoczniesz pracę w innym państwie UE/EFTA, obowiązują Cię przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w tym kraju.

Jeżeli chcesz mieć dostęp do opieki zdrowotnej, zgłoś się do ubezpieczenia w tym kraju. Jeśli w danym państwie ubezpieczenie nie jest obowiązkowe i z niego zrezygnujesz, oznacza to, że rezygnujesz z dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Gdy w Polsce masz ubezpieczenie jako członek rodziny

Masz ubezpieczenie w Polsce jako członek rodziny i zaczynasz w innym państwie pracę lub zakładasz tam działalność? Od tego momentu obowiązują Cię przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w tym kraju.

Jeżeli chcesz mieć dostęp do opieki zdrowotnej, zgłoś się do ubezpieczenia w tym kraju. Jeśli w danym państwie ubezpieczenie nie jest obowiązkowe i z niego zrezygnujesz, oznacza to, że rezygnujesz z dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej.