osoba wjeżdża do tuby obok stoi pielegniarka

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny (RM) jest badaniem diagnostycznym obrazowym. Żeby się zapisać, musisz mieć e-skierowanie od lekarza specjalisty

Badanie polega na obrazowaniu ciała człowieka za pomocą pola magnetycznego. To bezpieczne, bezbolesne i nieinwazyjne badanie. Jednak, z uwagi na konieczność ułożenia pacjenta w komorze aparatu, może być trudne dla osób z klaustrofobią.

Przeciwwskazania do jego wykonania: wszczepiony rozrusznik serca, neurostymulator, implant ślimakowy oraz metalowe elementy w ciele. Poinformuj też lekarza, jeśli masz implanty stomatologiczne, nosisz aparat ortodontyczny lub jesteś we wczesnej ciąży.

Mapa prezentuje wszystkie placówki, które w ostatnim czasie wykonały co najmniej jeden rezonans, ze wskazaniem jego rodzaju.

Jeżeli na liście u wybranego świadczeniodawcy nie znajdziesz informacji o wykonywaniu rezonansu dla określonej części ciała, na którą masz skierowanie, skontaktuj się z placówką. Spytaj, czy mogą wykonać taki rezonans. 

Pełna lista świadczeniodawców znajduje się na stronie „Gdzie się leczyć”

Gdzie najszybciej dostaniesz się na badanie: