Wybór szpitala

Masz prawo zdecydować, w którym szpitalu chcesz się leczyć. Wybrana placówka musi mieć podpisaną umowę z NFZ w danym zakresie i znajdować się na terenie Polski

Szpital po otrzymaniu skierowania

Przy wyborze szpitala nie obowiązuje rejonizacja. Po otrzymaniu skierowania na leczenie szpitalne masz prawo zdecydować, w której placówce chcesz się leczyć. Wybrane miejsce musi – w danym zakresie – mieć umowę z NFZ i znajdować się na terenie Polski.

Szpital po wezwaniu karetki

Dzwoniąc na numer pogotowia ratunkowego, nie masz możliwości wyboru szpitala, do którego zostanie przewieziona osoba w stanie nagłego zagrożenia życia. Zespół ratownictwa medycznego przetransportuje pacjenta do:

  • najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego
  • szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.

Zakwaterowanie poza szpitalem

Szpital może na Twój wniosek zapewnić Ci bezpłatne zakwaterowanie w miejscu usług hotelarskich (np. hotelu, pensjonacie, schronisku), gdy Twój stan zdrowia:

  • wymaga wykonywania procedur medycznych stosowanych w leczeniu szpitalnym
  • ale nie wymaga pobytu w szpitalu ani udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednio urządzonych pomieszczeniach szpitala.

Jeśli korzystasz z zakwaterowania poza szpitalem, to możesz ubiegać się o bezpłatny transport z miejsca zakwaterowania do miejsca udzielania świadczeń.