Małoda dziewczyna w przychodni rozmawia z recepcjonistką.

Jak potwierdzić ubezpieczenie

Podczas rejestracji do lekarza wystarczy podać swój PESEL, by potwierdzić ubezpieczenie zdrowotne, a więc prawo do bezpłatnego leczenia. Co jednak zrobić, jeśli system nie potwierdzi ubezpieczenia?

Co to jest eWUŚ

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) – tak nazywa się system, który potwierdza prawa pacjenta do świadczeń publicznej opieki zdrowotnej. Jest aktualizowany na bieżąco. Wystarczy, że w rejestracji podasz numer PESEL i potwierdzisz tożsamość (np. dowodem osobistym, paszportem, legitymacją szkolną).

Co zrobić, gdy system nie potwierdza ubezpieczenia

Oto, co możesz zrobić, gdy system nie potwierdza ubezpieczenia (Twojego lub Twojej rodziny).

Złóż pisemne oświadczenie

Jeśli przysługuje Ci prawo do świadczeń, możesz to potwierdzić pisemnym oświadczeniem. To wystarczy, aby lekarz przyjął Cię w ramach ubezpieczenia.

 oświadczenie pacjenta

 oświadczenie opiekuna

Przedstaw dokument potwierdzający ubezpieczenie

Możesz również przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń, np. legitymację emeryta-rencisty, zaświadczenie od pracodawcy lub aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyjaśnij swoją sytuację

Potwierdź u swojego pracodawcy, że objął Cię ubezpieczeniem i że odprowadza za Ciebie składkę zdrowotną. A także – że Twoja rodzina (np. mąż, żona, dzieci) jest zgłoszona do ubezpieczenia.

Przekaż te informacje do swojego oddziału NFZ.

Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ

Co zrobić, żeby rodzina miała ubezpieczenie

Jeżeli jesteś osobą ubezpieczoną, poinformuj swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o członkach Twojej rodziny, których chcesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, np. nowo narodzone dziecko. Zgłosić swoje dziecko można dopiero wtedy, kiedy zostanie mu nadany numer PESEL. Masz na to 7 dni. Jeśli zmienisz pracę, to ponownie musisz zgłosić rodzinę do ubezpieczenia u nowego pracodawcy (płatnika).