Jak może Ci pomóc lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

W POZ może przyjąć Cię lekarz – specjalista medycyny rodzinnej lub internista. Dzieci są w POZ pod opieką specjalisty medycyny rodzinnej lub pediatry.

Lekarz POZ może skierować Cię na badania diagnostyczne. Także do lekarzy specjalistów lub szpitala. Decyzję podejmuje na podstawie wskazań medycznych. Nie wyda tych skierowań na Twoje żądanie.

Możesz jednak żądać od lekarza, żeby zasięgnął opinii innego lekarza lub zgłosić wniosek do kierownika poradni, żeby inny lekarz sprawdził, czy odmowa wystawienia skierowania była słuszna. Oba te fakty lekarz powinien odnotować w Twojej dokumentacji medycznej.

Jeśli jednak lekarz uzna, że nie ma podstaw do konsultacji, może odmówić jej wykonania.

A jeśli chcesz zmienić lekarza POZ, możesz to zrobić np. bezpośrednio w przechodni lub przez Internetowe Konto Pacjenta – bezpłatnie dwa razy w roku kalendarzowym.

Nie zapłacisz za kolejną zmianę lekarza, jeśli będzie ona związana:

 • ze zmianą Twojego miejsca zamieszkania
 • zamknięciem bądź likwidacją przychodni, w której do tej pory się leczyłeś
 • przejściem na emeryturę lekarza POZ, u którego dotychczas się leczyłeś
 • ukończeniem przez Ciebie lub Twoje dziecko 18 lat.

Jakie badania może zlecić lekarz POZ?

Badania hematologiczne:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym
 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
 • retikulocyty (czyli niedojrzałe postaci krwinek czerwonych, mogą wskazać, w jakiej kondycji znajduje się Twój szpik kostny)
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
 • poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

 • sód
 • potas
 • wapń zjonizowany
 • żelazo
 • stężenie transferyny
 • mocznik
 • kreatynina
 • glukoza
 • test obciążenia glukozą
 • białko całkowite
 • proteinogram
 • albumina
 • białko C-reaktywne (CRP)
 • kwas moczowy
 • cholesterol całkowity
 • cholesterol-HDL
 • cholesterol-LDL
 • triglicerydy (TG)
 • bilirubina całkowita
 • bilirubina bezpośrednia
 • fosfataza alkaliczna (ALP)
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 • aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • gamma-glutamylotranspeptydaza (GGT)
 • amylaza
 • kinaza kreatynowa (CK)
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
 • czynnik reumatoidalny (RF)
 • miano antystreptolizyn O (ASO)
 • hormon tyreotropowy (TSH)
 • antygen HBs-AgHBs
 • VDRL
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania – TIBC
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.
 • FT3
 • FT4.

Badania moczu:

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
 • ilościowe oznaczanie białka
 • ilościowe oznaczanie glukozy
 • ilościowe oznaczanie wapnia
 • ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:

 • badanie ogólne
 • pasożyty
 • krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia:

 • wskaźnik protrombinowy (INR)
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
 • fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:

 • posiew moczu z antybiogramem
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem
 • ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej

 • USG tarczycy i przytarczyc,
 • USG ślinianek,
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
 • USG obwodowych węzłów chłonnych.

Spirometria

Zdjęcia radiologiczne:

 • klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
 • kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej
 • czaszki i zatok
 • przeglądowe jamy brzusznej.