Jak może Ci pomóc lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

W placówce POZ może przyjąć Cię lekarz – specjalista medycyny rodzinnej lub internista. Dzieci są w POZ pod opieką specjalisty medycyny rodzinnej lub pediatry

Lekarz POZ może skierować Cię na badania diagnostyczne. Także do lekarzy specjalistów lub szpitala. Decyzję podejmuje na podstawie wskazań medycznych. Nie wyda tych skierowań na Twoje żądanie.

Lekarz POZ (lekarz pierwszego kontaktu) to lekarz, który działa w ramach publicznej służby zdrowia na podstawie umowy z NFZ.

Możesz jednak żądać od lekarza, żeby zasięgnął opinii innego lekarza. Możesz też zgłosić wniosek do kierownika poradni, żeby inny lekarz sprawdził, czy odmowa wystawienia skierowania była słuszna. Oba te fakty lekarz powinien odnotować w Twojej dokumentacji medycznej.

Jeśli jednak lekarz uzna, że nie ma podstaw do konsultacji, może odmówić jej wykonania.

Czym zajmuje się lekarz POZ

 • Leczy choroby i udziela porad.
 • Ustala leczenie farmakologiczne i monitoruje je.
 • Ustala i wykonuje zabiegi medyczne.
 • Wystawia recepty i zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
 • Wystawia zwolnienia.
 • Zajmuje się profilaktyką chorób, w tym wieku rozwojowego i układu krążenia.
 • Kieruje na obowiązkowe szczepienia ochronne i okresowe badania kontrolne.
 • Ocenia stan zdrowia w ramach badań bilansowych.
 • Wysyła na diagnostykę laboratoryjną oraz obrazową i nieobrazową (EKG, RTG, USG), w tym również na test w kierunku COVID-19.
 • Interpretuje wyniki badań i konsultacji wykonane przez inne placówki lecznicze.
 • Kieruje na leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacyjne.
 • Kieruje do lekarzy specjalistów lub szpitala.
 • Kieruje do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej.
 • Orzeka o stanie zdrowia.
 • Wykonuje zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta.
 • Kwalifikuje do transportu sanitarnego.
 • Wystawia zlecenia na transport sanitarny i na świadczenia pielęgniarki POZ oraz zaświadczenia i orzeczenia dotyczące stanu zdrowia pacjenta.
 • Realizuje programy zdrowotne i polityki zdrowotnej.
 • Wystawia kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (zwaną zieloną kartą DILO).

Jeśli chcesz zmienić lekarza POZ o tym jak to zrobić, przeczytasz w artykule Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ.