Co może zaoferować Ci lekarz podstawowej opieki zdrowotnej?

W POZ może przyjąć Cię lekarz – specjalista medycyny rodzinnej lub internista. Dzieci są w POZ pod opieką specjalisty medycyny rodzinnej lub pediatry.

Lekarz POZ, jeśli jest to uzasadnione z medycznego punktu widzenia i pomoże mu to w diagnozie, może kierować pacjentów na niektóre badania diagnostyczne.

Jakie badania może zlecić lekarz POZ?

Lekarz POZ może skierować na następujące badania diagnostyczne:

 • spirometrię
 • kolonoskopię
 • gastroskopię
 • RTG płuc.

Lekarz POZ może zlecić również dodatkowe badania, które pomogą mu postawić diagnozę:

 • żelazo – całkowita zdolność wiązania – TIBC
 • PSA
 • FT3
 • FT4
 • USG tarczycy i przytarczyc
 • USG ślinianek
 • USG nerek
 • USG moczowodów i pęcherza
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego
 • USG obwodowych węzłów chłonnych.
 • Badania hematologiczne:
  • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym
  • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
  • retikulocyty
  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
  • poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).
 • Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:
  • sód
  • potas
  • wapń zjonizowany
  • żelazo
  • stężenie transferyny
  • mocznik
  • kreatynina
  • glukoza
  • test obciążenia glukozą
  • białko całkowite
  • proteinogram
  • albumina
  • białko C-reaktywne (CRP)
  • kwas moczowy
  • cholesterol całkowity
  • cholesterol-HDL
  • cholesterol-LDL
  • triglicerydy (TG)
  • bilirubina całkowita
  • bilirubina bezpośrednia
  • fosfataza alkaliczna (ALP)
  • aminotransferaza asparaginianowa (AST)
  • aminotransferaza alaninowa (ALT)
  • gamma-glutamylotranspeptydaza (GGT)
  • amylaza
  • kinaza kreatynowa (CK)
  • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
  • czynnik reumatoidalny (RF)
  • miano antystreptolizyn O (ASO)
  • hormon tyreotropowy (TSH)
  • antygen HBs-AgHBs
  • VDRL.
 • Badania moczu:
  • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
  • ilościowe oznaczanie białka
  • ilościowe oznaczanie glukozy
  • ilościowe oznaczanie wapnia
  • ilościowe oznaczanie amylazy.
 • Badania kału:
  • badanie ogólne,
  • pasożyty,
  • krew utajona - metodą immunochemiczną.
 • Badania układu krzepnięcia:
  • wskaźnik protrombinowy (INR)
  • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
  • fibrynogen.
 • Badania mikrobiologiczne:
  • posiew moczu z antybiogramem
  • posiew wymazu z gardła z antybiogramem
  • ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.
 • Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku
 • Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej
 • Zdjęcia radiologiczne:
  • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
  • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej
  • zdjęcie czaszki i zatok
  • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

W sytuacji, gdy lekarz POZ uzna, że ze względu na stan Twojego zdrowia konieczna jest konsultacja lub leczenie u lekarza innej specjalności, wystawi Ci do niego skierowanie.

Nie masz prawa żądać od lekarza wystawienia skierowania do specjalisty, na określone badania czy do szpitala. O tym decyduje lekarz na podstawie stanu Twojego zdrowia i aktualnej wiedzy medycznej.

Jeśli nie zgadzasz się z jego decyzją, możesz złożyć wniosek do kierownika poradni o weryfikację odmownej decyzji przez innego lekarza zatrudnionego w tej placówce. Masz także prawo zażądać, aby lekarz, który odmówił wypisania skierowania, zasięgnął opinii innego lekarza. Fakt odmowy wystawienia skierowania oraz — ewentualnie — odmowy zasięgnięcia drugiej opinii lekarz powinien odnotować w Twojej dokumentacji medycznej.

Jeśli z jakiegoś powodu nie odpowiada Ci wybrany wcześniej lekarz POZ, możesz go zmienić – bezpłatnie, jednak nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. Za każdą następną zmianę w danym roku musisz zapłacić.

Podstawa prawna

Ustawa z 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 2217).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2014 poz. 1440).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016 poz. 1567).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2013 poz. 1248).