Leżące na stole lub biurku stare zdjęcia i otwarty pamiętnik. W tle zarys siedzącej osoby

Czy to alzheimer

Choroba Alzheimera pojawia się najczęściej po 65. roku życia. Polega na zwyrodnieniu układu nerwowego, co prowadzi do otępienia

Jak rozpoznać pierwsze objawy

Objawy, które mogą oznaczać chorobę Alzheimera, to najczęściej:

  • zaburzenia pamięci – częste powtarzanie pytań, zapominanie, problemy z przypomnieniem niedawnych wydarzeń
  • zaburzenia wzrokowo-przestrzenne – niewielkie zaburzenia w poruszaniu się, trudności w rysowaniu, zmiana pola widzenia
  • zaburzenia językowe – trudności w odnajdywaniu słów lub ograniczenia w rozumieniu mowy
  • zmiany osobowości – drażliwość, obojętność, apatia, depresja
  • zaburzenia wykonawcze – trudności w ocenie sytuacji, przy robieniu zakupów, zarządzaniu pieniędzmi, błędy w liczeniu i sprawności umysłowej, a także brak dbałości o osobistą higienę
  • zaburzenia ruchowe – spowolnienie ruchowe, zaburzenia postawy ciała, drżenie spoczynkowe, sztywność mięśni (zespół parkinsonowski).

Jak szybko postępuje choroba

Choroba Alzheimera rozpoczyna się powoli i podstępnie. Potrafi się rozwijać w ukryciu nawet przez kilkanaście lat. Szybkość postępu choroby jest zmienna – chorzy żyją 8–14 lat od pojawienia się początkowych objawów choroby. W zaawansowanych etapach chory jest całkowicie uzależniony od pomocy opiekuna, najczęściej osoby bliskiej, z rodziny.

Czy są lekarstwa na alzheimera

Żadne środki farmakologiczne nie spowodują wyleczenia choroby Alzheimera. Wczesna diagnoza pozwala jednak na wdrożenie leczenia objawowego, które ma na celu spowolnienie choroby i łagodzenie jej skutków. Przestrzeganie zdrowej diety, dbałość o serce, a także podtrzymywanie aktywności fizycznej, intelektualnej i socjalnej to najbardziej skuteczna terapia w chorobach otępiennych.

Przeczytaj więcej o chorobie Alzheimera.

Pobierz poradnik Opieka nad chorym na alzheimera

Artykuł powstał we współpracy NFZ z Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w ramach Forum Organizacji Pacjentów.

Publikacje dotyczące zdrowia seniorów