mężczyzna siedzi w gabinecie z lekarzem

Do lekarza podczas majówki?

W czasie majowych wyjazdów i wycieczek możesz nagle potrzebować pomocy medycznej. O każdej porze dnia i nocy skorzystasz z pomocy lekarza

Nagła choroba, złe samopoczucie, pogorszenie się stanu zdrowia lub wypadek mogą zburzyć spokój majowej wycieczki. Obojętnie, gdzie będziesz, możesz zgłosić się do najbliższej placówki opieki zdrowotnej na terenie Polski. Nie obowiązuje tak zwana rejonizacja.

Gdy jesteś daleko od domu

Jeśli wyjedziesz poza miejsce zamieszkania, będziesz daleko od domu – w dni powszednie od poniedziałku do piątku między godziną 8:00 a 18:00 zgłoś się do dowolnej przychodni, która ma umowę z NFZ. W nagłym przypadku pogorszenia stanu zdrowia możesz skorzystać z pomocy lekarza lub pielęgniarki.  

W nocy i w święta, podczas weekendu

Po godz. 18:00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku do godziny 8 rano następnego dnia oraz w soboty, niedziele i święta możesz skorzystać z pomocy lekarza i pielęgniarki POZ w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna działa na podobnych zasadach, jak podstawowa opieka zdrowotna. Możesz z niej skorzystać, gdy nie przyjmuje Twój lekarz rodzinny, nie działa Twoja placówka POZ. Nie obowiązuje Cię rejonizacja.

Porady w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dyżurujący lekarz udzieli Ci porady:

 • w warunkach ambulatoryjnych

 • telefonicznie

 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w miejscu zamieszkania lub pobytu.

Pielęgniarka udzieli Ci świadczeń medycznych:

 • w warunkach ambulatoryjnych

 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w miejscu zamieszkania lub czasowego pobytu.

Kiedy iść po poradę do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej skorzystasz z pomocy lekarza lub pielęgniarki, jeśli:

 • nagle zachorujesz

 • nagle pogorszy się stan Twoje zdrowia, gdy nie masz objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia

 • gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły Ci spodziewanej poprawy

 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan Twojego zdrowia.

Placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są otwarte:

 • od 18:00 do 8:00 następnego dnia (od poniedziałku do piątku)
 • przez całą dobę (w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy).

Gdzie znajdziesz najbliższą placówkę nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Adresy placówek, w których uzyskasz pomoc medyczną w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajdziesz na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ.

wybierz oddział wojewódzki NFZ

Zobacz też: nocna i świąteczna opieka zdrowotna

 

Szpitalne Oddziały Ratunkowe i izby przyjęć

 

 

W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają izby przyjęć oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR). Pamiętaj, że SOR i izby przyjęć pomagają osobom w stanach ciężkich (np. wypadek, uraz, zatrucie, krwawienie z przewodu pokarmowego lub dróg moczowych), których następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub utrata życia.

 

Pomoc medyczna w izbach przyjęć i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych nie zastępuje wizyty u lekarza rodzinnego czy lekarza poradni specjalistycznej. Ma na celu diagnostykę i leczenie w zakresie niezbędnym do ustabilizowania funkcji życiowych pacjenta. Następnie pacjent jest wypisywany albo przyjęty do właściwego oddziału szpitalnego.  

Adresy i dane kontaktowe do SOR i izb przyjęć są dostępne na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ.

Na stronie pacjent.gov.pl znajdziesz:

izbę przyjęć

szpitalny oddział ratunkowy SOR

Ratownictwo medyczne – 112 lub 999

W sytuacjach bezpośredniego nagłego zagrożenia życia lub zdrowia zadzwoń pod numer 112 lub 999 i wezwij zespół ratownictwa medycznego.

Zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy osobom, które wymagają natychmiastowego podjęcia medycznych czynności ratunkowych ze względu na ryzyko poważnego uszkodzenia funkcji organizmu, uszkodzenia ciała lub utraty życia.

Wezwij zespół ratownictwa medycznego, jeśli ktoś w Twoim otoczeniu np. stracił przytomność, ma drgawki, zaburzenia rytmu serca, rozległe oparzenia, uporczywe wymioty – zwłaszcza z domieszką krwi, odczuwa nasiloną duszność lub ostry ból brzucha.

Bezpłatna i całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590

Przez 24 godziny na dobę – do dyspozycji pacjentów pozostają konsultanci infolinii NFZ.

Pod numerem infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590 bezpłatnie uzyskasz wszelkie niezbędne informacje na temat pomocy medycznej.

Konsultanci powiedzą, gdzie jest najbliższy szpital, punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lub dyżurująca apteka.