dziewczyna z długimi włosami na peronie z komórką w ręku

EKUZ w mojeIKP

Zapomniana lub zgubiona Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego? Teraz w aplikacji mojeIKP możesz zawnioskować o wydanie Ci EKUZ lub certyfikatu zastępującego EKUZ. Certyfikat dostaniesz w formie elektronicznej na telefon

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza, że masz prawo do leczenia w czasie wyjazdów za granicę do:

 • krajów Unii Europejskiej
 • Islandii
 • Liechtensteinu
 • Norwegii
 • Szwajcarii
 • Wielkiej Brytanii.

Chodzi o sytuację, gdy nagle zachorujesz lub masz wypadek. Na podstawie EKUZ nie sfinansujesz leczenia planowanego. Twoje prawo do świadczeń zdrowotnych za granicą w nagłych sytuacjach potwierdzi też certyfikat zastępujący EKUZ.

Prawo do leczenia za granicą przysługuje Ci na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju, do którego się udajesz. Jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty je zapłacisz.

EKUZ na IKP

Stan EKUZ możesz zobaczyć na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) w zakładce „Moje konto”. Sprawdzisz tam, do kiedy jest ważny, a jeśli nie masz EKUZ:

 • złożysz wniosek o EKUZ
 • sprawdzisz, na jakim etapie procedowania jest Twój wniosek
 • znajdziesz link „Śledź przesyłkę”, by sprawdzić, gdzie znajduje się Twoja karta od momentu wysłania jej przez NFZ.

Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem i masz ponad 18 lat? Do wniosku o EKUZ dołącz kopię legitymacji lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Więcej na temat EKUZ

EKUZ w aplikacji mojeIKP

Teraz wniosek o EKUZ możesz złożyć przez mojeIKP:

 • zaloguj się do aplikacji i wejdź w kategorię „e-zdrowie”
 • wybierz „Ubezpieczenie zdrowotne za granicą” > „Wniosek o EKUZ
 • wypełnij wniosek, wskazując swój status jako osoby ubezpieczonej
 • załącz zdjęcie oraz inne skany potrzebnych dokumentów, które poświadczają Twoją sytuację prawną (np. skan legitymacji studenta). Możesz załączyć pliki wielkości do 3,5 MB, jeśli więc masz kilka plików, spakuj je np. w zip lub innym podobnym programie. System będzie Ci podpowiadał, jakie dokumenty są potrzebne. Masz możliwość załączenia pliku lub zdjęcia z galerii
 • podaj adres wysyłki EKUZ. Jeśli Twój adres składa się z nazwy miejscowości i numeru domu, nie wpisujesz nazwy ulicy. Jeśli nazwa miejscowości i gminy są różne, to podajesz nazwę miejscowości i kod
 • potwierdź oświadczenia, że znasz warunki korzystania z EKUZ
 • podpisz profilem zaufanym i przekaż wniosek.

ekuz na mojeIKP

W aplikacji zobaczysz też stan wniosku (w realizacji, zaakceptowany, odrzucony) oraz znajdziesz link „Śledź przesyłkę”, by sprawdzić, gdzie po wysyłce przez NFZ znajduje się Twoja karta. Informację o tym, jaki jest prawdopodobny termin otrzymania karty, będziesz widzieć na górze ekranu, jeszcze podczas wypełniania wniosku.

Jeśli natomiast karta została Ci już wydana, możesz zobaczyć, do kiedy jest ważna. Znajdziesz to w „Ubezpieczenie zdrowotne za granicą”.

EKUZ odbierzesz pocztą lub osobiście w oddziale NFZ – w zależności od tego, co zaznaczysz we wniosku.

Certyfikat zastępujący EKUZ w mojeIKP

Certyfikat, tak jak EKUZ, potwierdza, że masz prawo do leczenia w czasie wyjazdów do krajów Unii Europejskiej i EFTA. Może go otrzymać osoba ubezpieczona, która:

 • nie zdążyła uzyskać przed wyjazdem EKUZ
 • straciła EKUZ (na skutek kradzieży, zagubienia lub zniszczenia)
 • zapomniała przed wyjazdem zawnioskować o EKUZ.

- a teraz jest zagranicą i potrzebuje zaświadczenia o prawie do leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Certyfikat zastępujący EKUZ może być wydany wstecznie. Jest wydawany na ściśle określony okres, zazwyczaj na czas udzielenia świadczeń. Możesz go przekazać placówce, która udzieliła Ci pomocy, drogą e-mailową.

Wniosek o certyfikat zastępujący EKUZ złożysz przez mojeIKP:

 • zaloguj się do aplikacji i wejdź w kategorię „e-zdrowie”
 • wybierz „Ubezpieczenie zdrowotne za granicą” > „Wnioski o certyfikaty”
 • wskaz przyczynę, dla której występujesz o certyfikat (np. zgubiona EKUZ), swój kraj pobytu, czas, na jaki wnioskujesz o certyfikat
 • wypełnij wniosek, wskazując swój status jako osoby ubezpieczonej oraz charakter wizyty za granicą
 • załącz zdjęcie lub skan potrzebnego dokumentu poświadczającego Twoją sytuację prawną (np. skan legitymacji studenta). Możesz załączyć pliki wielkości do 3,5 MB, jeśli więc masz kilka plików, spakuj je np. do zip lub innego podobnego programu. System będzie Ci podpowiadał, jakie dokumenty są potrzebne. Masz możliwość załączenia pliku lub zdjęcia z galerii
 • potwierdź oświadczenia
 • podpisz profilem zaufanym i przekaż wniosek.

certyfikat zastępujący ekuz w mojeIKP

Certyfikat odbierzesz w aplikacji. Masz jego podgląd i możesz sprawdzisz, do kiedy jest ważny.