Starszy mężczyzna z siwymi włosami i brodą siedzi na łóżku i patrzy w dal.

Formy opieki paliatywnej i hospicyjnej

Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej jest obchodzony 10 października. Z tej okazji piszemy, jakie formy opieki paliatywnej i hospicyjnej przysługują w ramach NFZ

NFZ finansuje kilka rodzajów takiej opieki:

  • ambulatoryjną – w poradni medycyny paliatywnej, dla osób, których stan ogólny jest stabilny i same mogą przyjść na wizytę
  • stacjonarną – w hospicjum stacjonarnym lub na oddziale medycyny paliatywnej w szpitalu; opieka może być ciągła lub tymczasowa albo mieć formę opieki wyręczającej (do 10 dni), gdy bliscy nie są w stanie jej zapewnić lub chcą odpocząć
  • domową – w hospicjum domowym, dla osób, których stan zdrowia, warunki zamieszkania i zaangażowanie bliskich w opiekę pozwalają im na pobyt w domu, gdzie odwiedzają ich pielęgniarka i lekarz.

Z opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej mogą skorzystać także opiekunowie osób chorych. Oferuje im ona wsparcie psychologiczne.

Potrzebne skierowanie

Chcesz skorzystać z opieki paliatywnej i hospicyjnej? Musisz mieć skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, czyli od lekarza, który ma podpisaną umowę z NFZ lub pracuje w przychodni, która ma taką umowę. Może to być lekarz rodzinny, onkolog lub inny specjalista. Skierowanie może też wystawić lekarz przy wypisie ze szpitala. O wystawieniu skierowania decydują wskazania medyczne.

Przeczytaj więcej informacji o opiece paliatywnej i hospicyjnej.

Jeśli jesteś opiekunem osób, które z powodu choroby, niepełnosprawności, starości lub innych przyczyn wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, przeczytaj Przewodnik dla opiekunów osób niesamodzielnych. Znajdziesz w nim informacje, do jakich instytucji możesz się zgłosić po pomoc dla swoich podopiecznych, ale też dla siebie. Wymienione są też rodzaje wsparcia, głównie dla osób starszych.