Zbliżenie na dłonie starszej osoby trzymane przez dłonie osoby młodszej

Opieka paliatywno-hospicyjna

Gdy leczenie przyczynowe już nie skutkuje, warto zainteresować się opieką paliatywną i hospicyjną

Opieka paliatywna i opieka hospicyjna mają uśmierzać ból i dokuczliwe objawy choroby oraz podtrzymać jakość życia pacjenta na możliwie najwyższym poziomie.

NFZ finansuje kilka rodzajów takiej opieki:

 • ambulatoryjną – poradnia medycyny paliatywnej
 • stacjonarną – hospicjum lub oddział medycyny paliatywnej w szpitalu
 • domową – hospicjum domowe.

Jakie choroby uprawniają do pomocy

Opieką paliatywną i hospicyjną objęte są głównie osoby z:

 • nowotworami
 • AIDS
 • następstwami chorób ośrodkowego układu nerwowego
 • niektórymi rodzajami niewydolności oddechowej
 • kardiomiopatią
 • ranami przewlekłymi, owrzodzeniami od odleżyn.

Dla kogo poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej jest dla osób, których stan ogólny jest stabilny i sami mogą zgłosić się do niej.
Poradnie te zapewniają:

 • konsultacje lekarskie
 • pomoc pielęgniarską
 • wsparcie psychologa, także dla opiekunów.

Co oferuje hospicjum stacjonarne

Opieka stacjonarna odbywa się w hospicjum stacjonarnym albo w szpitalu na oddziale medycyny paliatywnej.
Pacjent otrzymuje wtedy:

 • pieczę lekarzy i pielęgniarek, ale też psychologa i rehabilitanta
 • leczenie farmakologiczne bólu i innych objawów somatycznych
 • zapobieganie powikłaniom
 • dostęp do wyrobów medycznych koniecznych do wykonania świadczenia
 • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum lub oddziale medycyny paliatywnej.

Opieka hospicjum stacjonarnego jest ciągła lub tymczasowa. Ma też formę opieki wyręczającej – maksymalnie 10 dni – gdy bliscy nie są w stanie jej zapewnić lub chcą odpocząć. Hospicjum oferuje również profesjonalną konsultację psychologiczną opiekunom pacjenta.

Kiedy hospicjum domowe i co oferuje

Z hospicjum domowego może skorzystać pacjent, który wymaga opieki paliatywnej i hospicyjnej. Jednocześnie jego stan zdrowia, warunki zamieszkania i zaangażowanie bliskich w opiekę pozwalają mu na pobyt w domu.
W ramach domowego hospicjum chory może liczyć na:

 • pomoc i wsparcie lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty
 • podawanie leków
 • leczenie bólu i innych objawów
 • zapobieganie powikłaniom
 • bezpłatne wypożyczenie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego (np. inhalatory, glukometry, wózki inwalidzkie, kule, sprzęt do pomiaru ciśnienia krwi)
 • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym.

Wizyty pielęgniarskie odbywają się co najmniej 2 razy w tygodniu, a lekarskie co najmniej 2 razy w miesiącu. W zależności od potrzeb mogą odbywać się częściej – pacjent ma zapewniony dostęp do tej pomocy całodobowo, 7 dni w tygodniu.
Wizyty pozostałego personelu ustala indywidualnie lekarz w porozumieniu z chorym i opiekunami.

Jak skorzystać z opieki

Wszystkie formy opieki paliatywnej i hospicyjnej odbywają się na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinnego, onkologa lub innego specjalisty) lub od lekarza przy wypisie ze szpitala. Decydujące o wystawieniu skierowania są wskazania medyczne.

Znajdź placówkę

Skorzystaj z wyszukiwarki, by znaleźć placówkę blisko Twojego domu.

 1. Otwórz wyszukiwarkę placówek współpracujących z NFZ.
 2. Wybierz z listy specjalizacji „hospicjum domowe”, „hospicjum stacjonarne” lub „medycyna paliatywna”.
 3. Wybierz województwo. Możesz też wpisać powiat i miejscowość.
 4. Naciśnij przycisk „szukaj”.
 5. Otrzymasz listę placówek wraz z danymi teleadresowymi, godzinami otwarcia i informacjami o dostępności placówki.

Znajdź placówkę blisko swojego domu.

Publikacje dotyczące zdrowia seniorów