Wykadrowana starsza kobieta, która siedzi i w prawej ręce trzyma filiżankę. Widać ręce, filiżankę i fragment tułowia.

Jak opiekować się obłożnie chorym w domu

Opieka w domu nad obłożnie chorymi to duże wyzwanie dla ich bliskich. Dlatego warto skorzystać z pomocy pielęgniarki opieki długoterminowej domowej

Kto jest obłożnie chory

Obłożnie chory to człowiek, który z powodu urazów, zaburzeń czy choroby jest zmuszony do długotrwałego leżenia. Osoba w takim stanie jest zależna od innych, bo najczęściej nie może samodzielnie skorzystać z toalety, zjeść posiłków, zmienić ubrań, umyć się, a nawet usiąść.

Co to jest opieka długoterminowa

Pielęgniarka w ramach opieki długoterminowej domowej odwiedza chorego minimum 4 razy w tygodniu. Ustala indywidualny plan opieki nad chorym. Taką formą opieki może być objęty pacjent, którego choroba nie wymaga leczenia w szpitalu czy innej placówce medycznej, ale potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki, leżąc w domu.

W czym pomoże pielęgniarka

Pielęgniarka w ramach opieki długoterminowej przede wszystkim:

 • leczy rany i odleżyny, zmienia opatrunki, wymienia cewniki, podaje leki, podłącza kroplówki, robi zastrzyki
 • pomaga i uczy opiekunów chorego zasad związanych z karmieniem, myciem, zmianą pieluchomajtek, podawaniem leków
 • pomaga pionizować chorego, prowadzi ćwiczenia oddechowe i podstawowe ćwiczenia ogólnousprawniające
 • doradza jak zdobyć potrzebny sprzętu rehabilitacyjny i medyczny
 • edukuje bliskich w zakresie opieki nad chorym
 • zgodnie z uprawnieniami przepisuje niektóre leki, wypisuje skierowania na określone badania oraz wyroby medyczne.

Kto może skorzystać z opieki długoterminowej

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy:

 • otrzymali najwyżej 40 punktów w skali Barthel
 • nie są w ostrej fazie choroby psychicznej
 • nie korzystają równocześnie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego).

Skala Barthel ocenia stan chorego przede wszystkim pod względem jego samodzielności przy wykonywaniu codziennych czynności – spożywanie posiłków, siadanie, przemieszczanie się, ubieranie, kontrolowanie potrzeb fizjologicznych, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety.

Jak otrzymać pomoc pielęgniarki opieki długoterminowej

W tym celu bliscy chorego powinni poprosić:

 • lekarza i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego (POZ, z przychodni specjalistycznej lub szpitala, jeżeli pacjent przebywa w szpitalu) o ocenę stanu pacjenta według skali Barthel
 • lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o skierowanie, do którego załączona jest karta oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową (skala Barthel).