lekarka rozmawia z 18-latkiem

Kiedy chore dziecko staje się dorosłym pacjentem

Rodzice przewlekle chorych dzieci, a także one same, obawiają się często przejścia ze specjalistycznej poradni dla dzieci pod opiekę poradni dla dorosłych. Czy taka zmiana jest zawsze konieczna po skończeniu 18 roku życia?

Marek ma 16 lat i leczy się jeszcze w specjalistycznej poradni dla dzieci. Od urodzenia choruje na mukowiscydozę. To choroba przewlekła, która wymaga stałej opieki lekarskiej. Za dwa lata, kiedy skończy 18 lat, powinien przejść pod opiekę poradni dla dorosłych. On i jego rodzice obawiają się tej zmiany, bo nie wiedzą, jak będzie przebiegało dalsze leczenie. Czy obecna terapia nie zostanie przerwana i czy opieka w poradni dla dorosłych będzie równie dobra jak obecna.

Czy osiemnastolatek musi zmienić poradnię

Marek, kończąc 18 lat:

  • może rozpocząć leczenie w poradni specjalistycznej dla dorosłych
  • może też zostać czasowo lub na stałe w poradni dziecięcej, jeśli prowadzący go lekarz specjalista wystąpi o to do oddziału NFZ. Lekarz może wnioskować o kontynuację leczenia w poradni:
    • na stałe
    • do zakończenia określonego etapu terapii
    • do czasu przejścia Marka do placówki dla dorosłych.

Marek może też nadal korzystać z opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w dotychczasowej przychodni lub innej, którą wybierze. Zmieni tylko poradnię dziecięcą na poradnię dla dorosłych.

Jak lekarz może pomóc w przejściu do poradni dla dorosłych

Lekarz specjalista z poradni dla dzieci opisze przebieg dotychczasowego leczenia dla lekarza POZ lub lekarza specjalisty z poradni dla dorosłych.

Powinien także pomóc pacjentowi wybrać specjalistyczną poradnię dla dorosłych, w której będzie kontynuował leczenie. Jako specjalista ma bieżącą wiedzę na temat funkcjonowania takich placówek. Poza tym zna historię choroby swojego pacjenta i jego potrzeby w zakresie opieki medycznej. Wie, jak często będzie musiał korzystać z pomocy lekarskiej ze względu na swój stan zdrowia.

Jak będzie wyglądało leczenie w poradni dla dorosłych

Pierwsza wizyta w poradni dla dorosłych potrwa dłużej niż kolejne wizyty. Pacjent powinien mieć ze sobą całą dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia w poradni dla dzieci, którą przygotował lekarz prowadzący. Na jej podstawie lekarz zapozna się z całą historią jego choroby.

Przeprowadzi też wywiad na temat stanu zdrowia, przyjmowanych leków i trybu życia. Przedstawi również plan dalszego leczenia oraz zakres przysługujących pacjentowi świadczeń w poradni dla dorosłych.

Jako osoba pełnoletnia osiemnastolatek będzie dostawał leki, które są przeznaczone dla dorosłych. Lekarz dobierze je do potrzeb i obecnego stanu zdrowia Marka. Będzie otrzymywał leki równie skuteczne w leczeniu jego choroby jak te, które dostawał w poradni dla dzieci. Nie musi się obawiać, że standard jego leczenia się obniży.

Lekarz, u którego leczy się Marek, może wypisać skierowanie do poradni psychologicznej, jeśli uzna, że jest taka potrzeba. Skierowanie może też wypisać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Wizyta odbędzie się w ramach NFZ.

Jak zmieni się Internetowe Konto Pacjenta

Dziecko od 16 roku życia może sprawdzać historię swojego leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta, ale nie ma pełnych uprawnień, np. nie może wyrażać zgody na operacje i zabiegi ani upoważniać innych osób do odczytywania jego danych. To może zrobić tylko ten z jego rodziców, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia w ZUS, więc ma dostęp do jego Internetowego Konta Pacjenta.

Kiedy Marek skończy 18 lat, zyska pełnię uprawnień. Od tej chwili sam będzie decydował, kto będzie miał dostęp do jego danych medycznych, odbierał swoje e-recepty i e-skierowania, sprawdzał, jakie leki mu zapisano i jakie wyroby medyczne będą mu refundowane.

Sprawdź, jak się zalogować na Internetowe Konto Pacjenta