Widać wkłucie igłą w ramię, po lewej ukraińska flaga

Kwarantanna, szczepienie dla obywateli Ukrainy

Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony/a do Polski. Masz prawo do podstawowej opieki zdrowotnej i szczepienia przeciw COVID-19

Карантин, тести і щеплення проти Covid-19

 

Kwarantanna graniczna nie obowiązuje osób, przekraczających granicę z Polską z powodu agresji zbrojnej Rosji na terytorium Ukrainy.

Jako obywatel Ukrainy możesz wjechać do Polski na podstawie:

 • ruchu bezwizowego (z paszportem biometrycznym)
 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C)
 • wizy z oznaczeniem D lub C lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Od 25 lutego 2022 r. osoby przekraczające polską granicę z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym:

 • nie są objęte kwarantanną, a więc nie muszą przekazywać Straży Granicznej informacji o adresie miejsca kwarantanny oraz numerze telefonu do kontaktu
 • nie muszą okazywać negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

Zasady przekraczania granicy przez obywateli Ukrainy

Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego. W punkcie recepcyjnym otrzymasz:

 • więcej informacji na temat pobytu w Polsce
 • tymczasowe zakwaterowanie w Polsce
 • ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

Lista przejść granicznych i punktów recepcyjnych

Możesz się zaszczepić przeciw COVID-19

Wszystkie osoby, które aktualnie przebywają na terytorium Polski, mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (np. leków) i badań sanitarno-epidemiologicznych (np. testów), które są związane ze zwalczaniem chorób, zakażeń i chorób zakaźnych, w tym COVID-19. Zasady te dotyczą również osób, które nie posiadają:

 • obywatelstwa polskiego
 • uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak się zaszczepić przeciw COVD-19, jeśli jesteś cudzoziemcem i nie masz numeru PESEL? Powinieneś/aś się zgłosić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub punktu szczepień, w którym jest lekarz.

Lekarz POZ ma prawo i powinien wystawić Ci e-skierowanie na szczepienie. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „Inny identyfikator” (zamiast „Numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu tożsamości, jakim się posługujesz. Najlepiej, żeby był to numer paszportu lub zagraniczny dowód osobisty.

Z wystawionym w systemie e-skierowaniem możesz zarejestrować się na szczepienie na jeden z trzech sposobów:

 • za pośrednictwem infolinii 989
 • wysyłając SMS o treści: SzczepimySie na nr 664 908 556 lub
 • bezpośrednio w dogodnym dla Ciebie, Twojego miejsca zamieszkania/przebywania, wybranym punkcie szczepień. Zobacz mapę punktów szczepień.

Nie zapomnij zabrać na szczepienie dokumentu tożsamości, którego dane podałeś/aś lekarzowi do wpisania. Pamiętaj, aby na każdym etapie procesu realizacji szczepienia posługiwać się tym samym dokumentem tożsamości, który posłużył do wystawienia e-skierowania.

Szczepienia przeciw COVID-19 dla obcokrajowców przebywających w Polsce legalnie są wykonywane bezpłatnie. Zaszczepić się mogą wszystkie osoby w wieku 5+, z tym, że dzieci w wieku 5-12 lat otrzymują dawkę dostosowaną do ich potrzeb.

Dostępne są kwestionariusze wstępnej kwalifikacji na szczepienie w języku ukraińskim:

oraz kwestionariusze w języku rosyjskim:

Obywatele Ukrainy powyżej 18. roku życia mogą być zaszczepieni preparatem:

 • dopuszczonym do obrotu w Unii Europejskiej: Comirnaty (Pfizer-BioNTech) i Spikevax (Moderna) oraz Vaxzevria (Astra Zeneca)
 • niedopuszczonym do obrotu w Unii Europejskiej, ale wymienionym w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych lub im równoważnych: CoronaVac/Sinovac Biotech (jako odpowiednik preparatu Nuvaxovid firmy Novavax) oraz Covishield (jako odpowiednik prepararatu Vaxzevria firmy AstraZeneca)
 • niedopuszczonymi do obrotu w Unii Europejskiej oraz niewymienionym w wykazie odpowiedników. Sytuacja ta może dotyczyć pojedynczych osób.

Szczepienia powinny być realizowane zgodnie z obowiązującym schematem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia rekomenduje, by:

 • w przypadku osoby dorosłej, która nie dostała dotychczas żadnej dawki szczepionki, rekomendowaną szczepionką jest szczepionka firmy Johnson&Johnson (szczepionka jednodawkowa) dla osób powyżej 18. roku życia. Możliwe jest także zastosowanie innych szczepionek dopuszczonych na terenie Unii Europejskiej
 • w przypadku osoby w wieku 12-17 lat szczepienie powinno być zrealizowane szczepionką Pfizer lub Moderna
 • w przypadku osoby dorosłej, która, w ramach pierwszej dawki szczepienia otrzymała szczepionkę dopuszczoną na terenie UE lub szczepionkę wymienioną w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych lub im równoważnych, zaleca się kontynuować szczepienie zgodnie ze schematem szczepień realizowanym w Polsce. Przy czym, w przypadku, gdy jako pierwszą dawkę ktoś otrzymał szczepionkę CoronaVac/Sinovac Biotec, należy podać mu jako drugą dawkę szczepionkę Johnson&Johnson lub dawkę szczepionki mRNA
 • osobę w wieku 12-17 lat, która nie ma udokumentowanego szczepienia, traktować jako niezaszczepioną i zrealizować szczepienie zgodnie ze wskazaniami i schematem szczepień realizowanym w Polsce
 • osobę, która była zaszczepiona preparatem niewymienionym wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, traktować jako niezaszczepioną i rozpocząć nowy cykl szczepienia.

Możesz też zaszczepić się dawką przypominającą przeciw COVID-19 lub przyjąć drugie szczepienie w Polsce, kiedy pierwszą dawkę podano Ci w innym kraju. Należy jednak wcześniej uzupełnić informację o tym szczepieniu w polskim systemie – w przeciwnym razie dawka ta będzie traktowana przez stronę polską jako pierwsza.

Obowiązuje inna procedura przepisywania szczepień zagranicznych w przypadku osób posiadających Unijny Certyfikat COVID i osób, które nie posiadają tego dokumentu. 

Jeśli masz Unijny Certyfikat COVID wydany poza Polską:

 • zgłoś się do dowolnego punktu szczepień. Znajdź punkt szczepień
 • przedstaw swój Unijny Certyfikat COVID (UCC) lub UCC swojego dziecka wraz z kopią w punkcie szczepień. Nie będzie Ci potrzebne tłumaczenie UCC na język polski 
 • złóż oświadczenie w imieniu swoim lub dziecka, które chcesz zaszczepić, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia (LINK)
 • punkt szczepień wprowadzi Twoje szczepienie do systemu e-zdrowie (P1)
 • zaszczep się
 • poproś punkt szczepień, żeby wydrukował Ci UCC po dawce przypominającej.

Jeśli jesteś po pełnym szczepieniu zagranicą szczepionką dopuszczoną do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (UE) lub równoważną tym szczepionkom, ale nie posiadasz UCC:

 • przedstaw w punkcie szczepień następujące dokumenty (będą one przechowywane w punkcie szczepień w Twojej dokumentacji pacjenta):
  • oryginał zaświadczenia o szczepieniu wykonanym zagranicą wraz z kopią dokumentu
  • tłumaczenie na język polski powyższego dokumentu (niekonieczne przez tłumacza przysięgłego, może być robocze tłumaczenie)
  • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • punkt szczepień wprowadzi Twoje szczepienie do systemu e-zdrowie (P1)
 • teraz możesz umówić się na podanie dawki przypominającej szczepionki
 • zaszczep się
 • poproś punkt szczepień, żeby wydrukował Ci UCC po dawce przypominającej.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia wraz z opisem procedury dla lekarzy i punktów szczepień