Dzień Dziecka

Nastolatek na IKP

O swoje dzieci troszczysz się nie tylko w Dniu Dziecka, dbasz o ich zdrowie i przygotowujesz je do dorosłego życia. Przygotuj swoje nastoletnie dziecko do zarządzania jego sprawami zdrowotnymi za pomocą Internetowego Konta Pacjenta i aplikacji mojeIKP

Darmowe aplikacje Ministerstwa Zdrowia pozwalają na załatwianie online szeregu spraw związanych z dokumentami medycznymi, odbieranie e-recept i e-skierowań, łatwe wykupywanie leków, sprawdzanie zwolnień i historii zdrowia, wnioskowanie o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) itp.

Rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia w ZUS, ma dostęp do jego Internetowego Konta Pacjenta. Może mieć też dostęp do dokumentów medycznych dziecka przez aplikację mojeIKP. Może też upoważnić drugiego rodzica do takiego samego dostępu.

Sprawdź, co załatwisz na Internetowym Koncie Pacjenta

Jeśli Twoje dziecko bierze jakieś leki na stałe, to szczególnie ważne jest, by w dniu 18. urodzin miało możliwość zalogowania się na Internetowe Konto Pacjenta. Usiądź z nim wcześniej i pokaż, jak może uzupełnić swoje dane kontaktowe, odbierać e-recepty i e-skierowania.

Dziecko od 16. roku życia może sprawdzać historię swojego leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta, ale nie ma pełnych uprawnień, np. nie może wyrażać zgody na operacje i zabiegi, ani upoważniać innych osób do odczytywania jego danych. To mogą zrobić tylko jego tata lub mama lub opiekun prawny.

Nawet jeżeli dziecko ma dowód tymczasowy, to nie zaloguje się na IKP do ukończenia 16. roku życia. Natomiast dziecko w wieku 16–17 lat jest w świetle prawa osobą małoletnią, która ma dostęp do informacji o swoim stanie zdrowia, dlatego ma możliwość zalogowania się na Internetowe Konto Pacjenta z ograniczoną listą funkcjonalności. 

Żeby nastolatek mógł się zalogować na IKP, musi mieć profil zaufany. Na szczęście każda osoba, która ukończyła 13 lat i ma nadany nr PESEL, może uzyskać profil zaufany. Aby było to możliwe, trzeba:

  • posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
  • złożyć wniosek (można to zrobić online)
  • potwierdzić go w punkcie potwierdzającym w ciągu 14 dni. Punkty potwierdzające to urzędy skarbowe, oddziały NFZ oraz ZUS, a także Centrum e-Zdrowia. Pełną listę punktów potwierdzających znajdziesz na stronie www.pz.gov.pl.

Dowiedz się więcej na temat profilu zaufanego

Jeśli dziecko może logować się na IKP, może też ściągnąć na telefon aplikację mojeIKP i mieć wgląd do swoich dokumentów w ten sposób.

Aplikacja mojeIKP pozwala nie tylko odbierać e-recepty i e-skierowania, ale także wykupić e-receptę bez podawania numeru PESEL i dostępu do internetu, łatwo pokazać Unijny Certyfikat COVID, ustawić przypomnienie o braniu leków (bardzo użyteczne, gdy dziecko bierze stale jakieś leki).

Poznaj aplikację mojeIKP

Kiedy nastolatek skończy 18 lat, zyska pełnię uprawnień, a Ty automatycznie stracisz do dostęp do jego IKP. Od tej chwili sam będzie decydował, kto będzie miał dostęp do jego danych medycznych, sam też będzie odbierał swoje e-recepty i e-skierowania, sprawdzał, jakie leki mu zapisano i jakie wyroby medyczne będą mu refundowane.

Pamiętaj też, że, kończąc 18 lat, Twoje dziecko może rozpocząć leczenie w poradni specjalistycznej dla dorosłych lub też zostać czasowo lub na stałe w poradni dziecięcej. Dowiedz się więcej na ten temat, przeczytaj artykuł „Kiedy chore dziecko staje się dorosłym pacjentem”.