pacjent i lekarka patrzą w laptop

Nowe zasady dla recept na psychotropy

Od 2 sierpnia 2023 roku lekarz, nim przepisze Ci środki odurzające lub psychotropowe, ma obowiązek sprawdzić historię Twoich e-recept. Przeczytaj nasz krótki poradnik

Za każdym razem przed wystawieniem recepty na leki odurzające lub psychotropowe lekarz, w czasie badania, będzie miał obowiązek sprawdzić, jakie leki Ci przepisano, co zażywasz i w jakich dawkach. Dlatego może Cię poprosić o udostępnienie historii Twoich recept.

Badanie może być stacjonarne lub w formie teleporady. 

Jeśli ostatnie badanie, związane z wystawieniem recepty na takie leki, miało miejsce w czasie krótszym niż trzy miesiące, to w ramach kontynuacji leczenia lekarz może wystawić receptę bez badania.

Czy musisz upoważnić każdego lekarza

Twój lekarz POZ

Twój lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) ma dostęp do informacji o Twojej historii leczenia. Dlatego jest zwolniony z obowiązku weryfikacji Twoich recept.

Lekarz POZ, który przyjmie Cię w poradni w zastępstwie Twojego lekarza wyboru, ma obowiązek sprawdzić Twoje recepty. Jednak, pracując w tej samej poradni POZ, ma dostęp do Twojej historii leczenia. Nie musisz nic robić, by mu tę historię udostępnić.

Lekarz rodzinny może Ci wystawić e-receptę na leki, które bierzesz, lecząc się u specjalisty. To może być sporym ułatwieniem. Jednak lekarz POZ nie ma obowiązku wystawić Ci takiej e-recepty i ma prawo sam ocenić, czy i jakich leków potrzebujesz.

Psychiatra i inni lekarze specjaliści

Lekarz specjalista widzi tylko e-recepty, które sam Ci przepisał. Dlatego żeby sprawdzić wszystkie leki na receptę które bierzesz, musi poprosić Cię o udostępnienie mu tej informacji. Jeśli Twoje życie jest zagrożone, pracownik medyczny nie musi mieć zgody na dostęp do historii Twoich recept.

Lekarzowi możesz udostępnić swoje recepty przez:

 • Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
 • aplikację na telefon mojeIKP
 • kod, który podczas wizyty dostaniesz SMS-em na telefon.

Dokładny opis, jak to zrobić, jest pod ilustracją.

schemat wystawiania recept na pscyhotropy

Jak upoważnić lekarza na IKP

Sprawdź, jak zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta

Na Internetowym Koncie Pacjenta

 • na górze z prawej strony znajdź zakładkę „Uprawnienia”, kliknij w nią
 • wybierz „Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie”
 • kliknij na granatowy przycisk z napisem „Przyznaj dostęp”
 • zaznacz, komu przyznajesz dostęp, np. lekarz, lekarz dentysta
 • znajdź właściwą osobę, wpisując jej imię, nazwisko lub numer PWZ (prawa wykonywania zawodu)
 • określ, że udostępniasz e-recepty, i wskaż czas udostępniania
 • zatwierdź.

Zawsze możesz cofnąć to upoważnienie.

Jak upoważnić lekarza przez mojeIKP

Jak to zrobić:

 • uruchom aplikację i wejdź w „Menu” (trzy krótkie linie w prawym górnym rogu ekranu)
 • wybierz „Uprawnienia”
 • wybierz „Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie”
 • kliknij na „Przyznaj dostęp”
 • zaznacz: pracownik medyczny
 • wpisz dane osoby: podajesz imię, nazwisko lub numer PWZ (prawa wykonywania zawodu)
 • kliknij „Szukaj”
 • kiedy system znajdzie lekarza, wybierz, że ma mieć dostęp do e-recept
 • wskaż czas, na jaki udzielasz dostępu
 • zapisz.

Jeśli pracownika medycznego nie ma w wykazie lub starasz się upoważnić medyka lub placówkę, którzy już mają dostęp do Twoich danych, system Cię o tym poinformuje.

Pamiętaj, że zawsze możesz cofnąć swoje upoważnienie lub zmienić jego zakres.

Jak zainstalować mojeIKP

Jak upoważnić lekarza przy pomocy SMS-a

Szybko i prosto udostępnisz lekarzowi Twoje recepty podczas wizyty w gabinecie. Pod warunkiem, że:

 • masz w telefonie aplikację mojeIKP lub
 • masz uruchomione Internetowe Konto Pacjenta.

Jak możesz upoważnić lekarza przez SMS:

 • ustalasz z lekarzem zakres Twojego upoważnienia, np. wgląd do recept
 • lekarz poprosi o dostęp w swoim systemie gabinetowym
 • otrzymasz SMS z kodem
 • lekarz wpisze ten kod do systemu i będzie miał wgląd przez 24 godziny w historię Twoich recept.

Kiedy pacjentem jest Twoje dziecko

Jeśli to Twoje dziecko potrzebuje leków, udostępniasz jego historię e-recept. Możesz to zrobić przez:

 • Internetowe Konto Pacjenta dziecka
 • konto dziecka w aplikacji mojeIKP
 • SMS podczas wizyty w gabinecie.

Jedyna różnica polega na tym, że najpierw musisz przejść na konto dziecka.

Przeczytaj więcej o dostępie do konta dziecka

Jeśli nie masz IKP i mojeIKP

Nawet jeśli:

 • nie masz aplikacji mojeIKP na telefon
 • nigdy nie zalogowałeś lub zalogowałaś się na swoje Internetowe Konto Pacjenta

możesz otrzymać e-receptę na środki odurzające i psychotropowe.

Podczas wizyty w gabinecie lekarz:

 • przeprowadzi z Tobą szczegółowy wywiad na temat leków, które zażywasz
 • wystawi Ci e-receptę.

Jeśli masz IKP, ale pojawiły się jakieś problemy techniczne, np. brak dostępu do Internetu, lekarz również przeprowadzi z Tobą wywiad. Jednak wówczas wystawi Ci receptę papierową.

Jeśli jesteś cudzoziemcem i nie masz numeru PESEL, również dostaniesz receptę papierową.