ojciec karmi dziecko łyżeczką i patrzy w laptop

Gdzie moje dziecko

Nie masz dostępu do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) Twojego dziecka? Nie możesz się przełączyć na konto dziecka w aplikacji mojeIKP? Dowiedz się, co zrobić

Dostęp do dokumentów medycznych dzieci z dowolnego miejsca i o dowolnej porze to wygoda i oszczędność czasu. Zwłaszcza w czasie wakacji, kiedy wyjeżdżacie z dziećmi.

Rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia w ZUS lub KRUS, ma automatycznie dostęp do jego Internetowego Konta Pacjenta. Po zalogowaniu się na IKP znajdzie je w zakładce „Uprawnienia” > „Konta Twoich dzieci”.

W aplikacji mojeIKP wystarczy, że w „Menu” przełączy się na konto dziecka.

Kiedy dziecko skończy:

 • 16 lat – uzyskuje możliwość wglądu w swoje konto, ale nie może samodzielnie podejmować decyzji w sprawie swojego zdrowia
 • 18 lat – uzyskuje prawo do pełnego zarządzania swoim IKP, a rodzic traci dostęp do jego konta.

Dostęp dla drugiego rodzica

Mając dostęp do konta dziecka, na IKP możesz upoważnić do takiego samego dostępu drugiego rodzica. Pod warunkiem, że on też korzysta ze swojego Internetowego Konta Pacjenta.

Jak to zrobić:

 • zaloguj się na swoim Internetowym Koncie Pacjenta
 • wejdź w zakładkę „Uprawnienia”, a następnie „Konta Twoich dzieci”
 • kliknij „Lista opiekunów” na kafelku z danymi dziecka
 • masz tu listę osób, które mają dostęp do konta dziecka, możesz też wyznaczyć kolejnych opiekunów – wpisz dane osoby, którą upoważniasz, tak jak podpowiada Ci system: nazwisko i PESEL
 • zatwierdź przyciskiem.

Teraz oboje macie już dostęp do danych medycznych dziecka.

Zawsze możesz cofnąć to upoważnienie.

Brak dostępu do konta dziecka

Czasem zdarza się, że nie masz dostępu do konta niepełnoletniego dziecka lub tracisz ten dostęp, mimo że:

 • jesteś prawnym opiekunem dziecka
 • jesteś osobą, która zgłosiła dziecko do ZUS lub KRUS.

Sprawdź, co robić, jeśli nie masz dostępu do Internetowego Konta Pacjenta Twojego dziecka:

Czemu nie widzisz konta dziecka

Co należy zrobić

Twój pracodawca nie zgłosił dziecka do ZUS lub w trakcie procesu zdarzył się błąd w wypełnianiu deklaracji. Pamiętaj, że przy zmianie pracy dziecko musi być zgłoszone do ubezpieczenia przez nowego pracodawcę.

Jeśli mimo zgłoszenia do ubezpieczenia nie widzisz IKP swojego dziecka, napisz do oddziału wojewódzkiego NFZZnajdź oddział wojewódzki NFZ. Tylko rodzic lub opiekun prawny może zweryfikować dane dotyczące dziecka!

W trakcie Twojej przerwy między jedną a drugą pracą drugi rodzic objął dziecko swoim ubezpieczeniem (nie ma znaczenia, kto zgłaszał dziecko do ZUS jako pierwszy, ale kto aktualnie to robi).

Niech drugi rodzic upoważni Cię do konta dziecka przez swoje IKP.

Dziecko dopiero zostało zgłoszone do ubezpieczenia – aktualizacja na IKP może trwać do 21 dni.

Sprawdź ponownie.

Twoje dziecko ma własny tytuł ubezpieczenia z powodu:

 • odbywania praktyki zawodowej
 • zatrudnienia (jako pracownik młodociany)
 • pobierania:
  • zasiłku pielęgnacyjnego
  • renty.

W efekcie automatycznie rodzic traci dostęp do IKP dziecka na skutek zmiany rejestracji w systemie ubezpieczeń zdrowotnych.

Wyślij informację na adres e-mailowy ikp-pomoc@cez.gov.pl, a specjaliści z Centrum e-Zdrowia pomogą Ci odzyskać dostęp do IKP dziecka.

Uwaga, renta rodzinna dla osoby niepełnoletniej nie jest powodem do własnego tytułu do ubezpieczenia. Sytuacja dziecka si nie zmienia. Ale jeśli dziecko jest np. pracownikiem młodocianym i ulegnie wypadkowi przy pracy i z tego tytułu dostanie rentę – wtedy taka renta jest tytułem do ubezpieczenia.

 

 

Jeżeli nie masz numeru PESEL, ale posiadasz status rezydenta Unii Europejskiej i chcesz mieć dostęp do Internetowego Konta Pacjenta Twojego dziecka, skontaktuj się z Centrum e-Zdrowia za pośrednictwem adresu e-mail: ikp-pomoc@cez.gov.pl. Każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia

Wszystkie dzieci z obywatelstwem polskim mają prawo do bezpłatnego leczenia. Ale rodzice mają obowiązek zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia. Dziecko nie zostaje automatycznie zgłoszone do ubezpieczenia w momencie, gdy rejestrujemy jego narodziny w urzędzie stanu cywilnego. Należy zgłosić je do ubezpieczenia jako członka rodziny.

Kto ma obowiązek zgłosić dziecko

 • rodzic lub opiekun dziecka – jeśli jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym (np. pracuje na etacie, prowadzi firmę, pracuje na podstawie przepisów o koordynacji, jest bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy, ma ubezpieczenie dobrowolne)
 • babcia lub dziadek – jeśli żaden z rodziców nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym
 • ZUS – gdy dziecko otrzymuje np. rentę rodzinną
 • placówka opiekuńczo-wychowawcza – jeśli dziecko jest jej podopiecznym
 • szkoła – jeśli dziecko jest uczniem i nie jest objęte ubezpieczeniem jako członek rodziny lub podopieczny placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy zgłosić dziecko

Masz na to 7 dni od momentu:

 • nadania nowo narodzonemu dziecku numeru PESEL
 • powstania nowego tytułu do ubezpieczenia – jeśli np. zmienisz pracę lub rozpoczniesz działalność gospodarczą.

Co przy zmianie lub utracie pracy

Jeżeli zostałeś wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego, np. z powodu utraty pracy lub zaprzestania pracy u danego pracodawcy – Twoje dziecko także zostało wyrejestrowane. Musisz je zgłaszać do ubezpieczenia za każdym razem, kiedy zmieniasz pracodawcę lub formę zatrudnienia u obecnego pracodawcy. Nie wystarczy, że już raz je zgłosiłeś.