pielęgniarka rozmawia ze starszym mężczyzną

Odszkodowanie za komplikacje po szczepieniu

Rzecznik Praw Pacjenta określi wysokość odszkodowania, jakie może otrzymać osoba, która na skutek szczepienia przeciw COVID-19 trafiła do szpitala

Świadczenie będzie przysługiwało:

  • w przypadku wystąpienia skutku ubocznego szczepienia (wymienionego w charakterystyce produktu leczniczego danej szczepionki), który spowodował hospitalizację przez co najmniej 14 dni
  • w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub hospitalizacji (o dowolnej długości).

Wysokość świadczenia kompensacyjnego będzie przede wszystkim zależała od długości okresu hospitalizacji. Na przykład:

  • w przypadku obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego – 3 tys. zł
  • w przypadku hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż 14 dni – 10 tys. zł
  • w przypadku hospitalizacji trwającej od 14 dni do 30 dni – od 10 tys. zł do 20 tys. zł.

Elementem świadczenia mogą być także koszty dalszego leczenia lub rehabilitacji po wypisaniu ze szpitala – do 10 tys. zł.

Limit wypłat na 1 osobę to 100 tys. zł.

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego można złożyć nie wcześniej niż 12 lutego 2022 r. Przy składaniu wniosku można skorzystać ze wzoru przygotowanego przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Jeśli Twój pobyt w szpitalu lub obserwacja na SOR, izbie przyjęć lub leczenie poszpitalne miały miejsce przed wejściem w życie ustawy, czyli przed 27 stycznia 2022 roku, termin złożenia wniosku o przyznanie świadczenia upływa 31 grudnia 2022 roku. 

Wniosek o przyznanie świadczenia może być złożony w terminie roku od ostatniego dnia pobytu w szpitalu czy na obserwacji i nie później niż po upływie 5 lat od szczepienia.

Przy składaniu wniosku o odszkodowanie trzeba będzie wnieść opłatę w wysokości 200 zł na rachunek bankowy Funduszu Kompensacyjnego. Kwota ta będzie zwracana, jeśli świadczenie zostanie przyznane. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta będzie miało dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku.

Strona Biura Rzecznika Praw Pacjenta na temat odszkodowań