Lekarka z pacjentką

Opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej

Opieka koordynowana w POZ przynosi nowe korzyści dla pacjenta

Od 1 października 2022 roku lekarze pierwszego kontaktu w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej mogą realizować świadczenia zdrowotne w nowym modelu zwanym opieką koordynowaną.

Kogo obejmuje opieka koordynowana?

Dotyczy pacjentów:

 • chorych przewlekle

 • leczonych w placówkach POZ.

Na czym polega opieka koordynowana?

W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem.  Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:

 • kardiologii

 • diabetologii

 • endokrynologii

 • pulmonologii
 • nefrologii.

Co znaczy Indywidualny Plan Opieki Medycznej

Realizacja świadczeń w opiece koordynowanej odbywa się na postawie działania w tzw. Indywidualnym Planie Opieki Medycznej, który lekarz POZ ustala razem z pacjentem.

Twój lekarz pierwszego kontaktu:

 • przeprowadzi z Tobą pogłębiony wywiad

 • zbada Cię

 • przeanalizuje wyniki Twoich badań diagnostycznych

 • oceni aktualny stan Twojego zdrowia

 • ustali z Tobą indywidualny plan działania – dalsze etapy postępowania

 • przekaże Ci plan do realizacji ­– będziesz go miał również w formie elektronicznej w swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Kim jest koordynator?

Nad sprawną realizacją różnorodnych świadczeń zdrowotnych czuwa koordynator.

Do zadań koordynatora należy m.in.:

 • ustalanie terminów badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ oraz porad edukacyjnych i dietetycznych

 • przekazywanie informacji o kolejnych etapach terapii

 • dbanie o przepływ informacji pomiędzy wszystkimi realizatorami świadczeń zdrowotnych.

Lepsza dostępność do świadczeń

Rozwiązania wprowadzone do podstawowej opieki zdrowotnej dzięki opiece koordynowanej  poprawiają jakość opieki i dostępność do świadczeń zdrowotnych.

Między innymi:

 • rozszerzają listę badań diagnostycznych realizowanych przez lekarza POZ

 • umożliwiają szybszy dostęp do opieki specjalistycznej

 • pozwalają podjąć działania edukacyjne –  dowiesz się więcej o swoim zdrowiu, zagrożeniach i profilaktyce

 • aktywizują pacjenta – będziesz mógł podjąć działania zgodnie z ustalonym planem.