Mężczyzna trzyma w rękach tablet. Ma na nim wyświetlony poradnik dla opiekunów nad chorym na alzheimera

Poradnik dla opiekunów osób chorych na alzheimera

Opiekujesz się osobą, która choruje na alzheimera? Aby Cię wesprzeć, przygotowaliśmy poradnik

Diagnoza związana z chorobą Alzheimera zmienia całkowicie życie chorego i jego rodziny. To wyzwanie, z którym trzeba będzie się mierzyć, statystycznie, od 8 do 14 lat. Po okresie względnie samodzielnego funkcjonowania, chory zaczyna wymagać stałego wsparcia opiekuna.

Kim jest opiekun

Podobnie jak w innych krajach, w Polsce także przeważa model opieki rodzinnej. Ocenia się, że około 15–20 proc. chorych w Polsce trafia do domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych lub prywatnych domów opieki. Dzieje się to najczęściej, kiedy choroba jest już bardzo zaawansowana. Opiekunem osoby chorej w ponad 70 proc. przypadków jest współmałżonek. Często chory i w zaawansowanym wieku, również potrzebujący pomocy i wsparcia.

Statystyczny opiekun w Polsce ma 73 lata. Na świecie – 57.

Drugą grupą opiekunów są dorosłe dzieci chorego, czynne zawodowo 40–50-letnie osoby, dla których wejście w nową rolę nie zawsze jest proste. Muszą wykonywać czynności, które kiedyś wobec nich czynili rodzice – mycie, ubieranie, karmienie, zmienianie pieluchy. Problem stanowi też pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad chorym.

Czego dowiesz się z poradnika

Poruszyliśmy w nim następujące tematy:

  • diagnozowanie i przebieg choroby Alzheimera
  • uregulowanie spraw prawnych
  • organizacja dnia codziennego
  • problemy natury psychicznej związane z chorobą członka rodziny
  • pomoc, która przysługuje choremu i jego opiekunowi.

Kto jest autorem poradnika

Poradnik powstał we współpracy NFZ z Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w ramach Forum Organizacji Pacjentów.

Pobierz poradnik Opieka nad chorym na alzheimera