Siedzą lekarz i bokiem starszy pan. Lekarz coś tłumaczy

Prawo do informacji

Lekarz ma obowiązek informować Cię o Twoim stanie zdrowia, możliwościach dalszej diagnozy i leczenia

Prawo to dotyczy osób dorosłych. Jeśli nie masz jeszcze 18 lat, prawo do informacji o Twoim stanie zdrowia:

 • ma Twój rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy
 • macie Ty i Twój rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy – jeśli jesteś w wieku 16–18 lat.

Do jakich informacji masz prawo

Informacje, które ma obowiązek Ci przekazać lekarz, powinny dotyczyć m.in.:

 • proponowanych badań diagnostycznych – jakie badanie, kiedy, gdzie, na czym polega, ewentualnie jak się do niego przygotować
 • wyników badań
 • dalszego leczenia i dających się przewidzieć jego skutków
 • rehabilitacji, jeśli jest konieczna
 • zmian trybu życia, jeśli są konieczne dla poprawy i utrzymania zdrowia
 • skutków zaniechania dalszego leczenia lub rehabilitacji
 • dostatecznie wczesnego uprzedzenia o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
 • kwoty za świadczenie – jeśli trzeba za nie częściowo lub w całości zapłacić.

Masz również prawo do pełnej informacji o zabiegach podczas udzielania świadczeń:

 • pielęgnacyjnych
 • położniczych
 • opiekuńczych
 • rehabilitacyjnych, np. podczas leczenia uzdrowiskowego
 • profilaktycznych.

Może się zdarzyć, że nie chcesz wiedzieć, w jakim jesteś stanie – to Twoje prawo, które lekarz i każdy inny profesjonalista medyczny ma obowiązek uszanować. Trzeba o tym tylko powiedzieć. Wyraźnie wskaż, czy rezygnujesz ze wszystkich informacji, czy tylko z niektórych.

Dostępność lekarza

Lekarz, który Cię leczy, musi być dla Ciebie dostępny. Jeśli np. jesteś po operacji w szpitalu, masz prawo do rozmowy z lekarzem, który Cię operował, a nie tylko kontaktu z lekarzem dyżurnym. Szpital musi Ci wskazać, kiedy Twój lekarz będzie dostępny i odpowie na Twoje pytania.

Zrozumiałość informacji

Lekarz ma obowiązek udzielić Ci informacji w sposób zrozumiały, wyczerpujący, bez używania specjalistycznego słownictwa. Możesz pytać go o wszystko, co Cię niepokoi, oraz do momentu, aż przekazywana informacja będzie dla Ciebie jasna.

Kogo i jak upoważnić do informacji o Twoim zdrowiu

To Ty decydujesz, komu i jakie informacje o Twoim zdrowiu mogą być przekazywane. Możesz wyrazić zgodę na udzielanie tych informacji innym osobom (rodzinie, znajomym, mediom), możesz również nie upoważnić do tego nikogo. Masz prawo zobowiązać placówkę medyczną udzielającą Ci świadczenia zdrowotnego do poinformowania wskazanych osób lub instytucji o swojej śmierci lub zagrożeniu życia. Informacja ta powinna zostać zapisana w dokumentacji medycznej.

 

Upoważnienie do informacji o Twoim zdrowiu przekazujesz na piśmie. Możesz to zrobić już w chwili zapisania się do placówki czy przyjęcia do szpitala lub w trakcie leczenia. Szpital ma obowiązek wypełnić Twoje życzenie niezwłocznie i skutecznie.

Elementy upoważnienia

 • miejscowość i data
 • Twoje dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL)
 • dane osoby upoważnionej (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu tożsamości)
 • Twój wyraźny podpis.

Chcesz wiedzieć, co oznacza prawo do informacji w praktyce? Zobacz przykłady naruszenia prawa do informacji opublikowane przez rzecznika praw pacjenta.