pacjentka z telefonem w aptece rozmawia z farmaceutą

Recepty na leki psychotropowe

Od 1 grudnia nie zrealizujesz recepty papierowej na leki psychotropowe. Takich recept nie można wystawiać od 1 listopada, ale przez 30 dni można było wykupić na nie leki

Od 2 sierpnia 2023 roku lekarz, nim przepisze Ci środki odurzające lub psychotropowe, ma obowiązek sprawdzić, jakie leki Ci przepisano, co zażywasz i w jakich dawkach. Dlatego może Cię poprosić o udostępnienie historii Twoich recept.

Jeśli lekarz nie sprawdzi historii recept pacjenta, to system mu o tym przypomina. Jednak – do końca marca tego roku – system nie blokuje możliwości wystawienia e-recepty na te leki.

Bez badania lekarz wystawi Ci e-receptę na te preparaty, jeśli od czasu ostatniego badania minęło mniej niż 3 miesiące. Jeśli więcej – musisz przejść badanie. Badanie może być stacjonarne lub w formie teleporady.

Udostępnianie historii recept

Lekarzowi możesz udostępnić swoje recepty przez:

  • Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
  • aplikację na telefon mojeIKP
  • kod, który podczas wizyty dostaniesz SMS-em na telefon.

Nie musisz udostępniać historii Twoich recept:

  • swojemu lekarzowi podstawowej opieki zdrowotne (POZ) – ma dostęp do pełnej informacji o Twojej historii leczenia
  • lekarzowi POZ, który przyjmie Cię w poradni w zastępstwie Twojego lekarza wyboru. Pracując w tej samej poradni POZ, ma dostęp do Twojej historii leczenia.

Jeśli Twoje życie jest zagrożone, pracownik medyczny (np. ratownik, lekarz na SOR) otrzyma na 24 godziny dostęp do historii Twoich recept.

Tylko e-recepty

Od 1 listopada 2023 r. recepty na środki odurzające lub substancje psychotropowe mogą być wystawiane wyłącznie w postaci elektronicznej. Pacjent, który otrzymał taką receptę, miał 30 dni na jej wykupienie.

Jeśli lekarz wystawił omyłkowo receptę papierową po 1 listopada, pacjent nie mógł jej wykupić.

Żadna recepta na preparat zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową, nie może być wystawiona z odroczonym terminem jej realizacji, czyli „od dnia”.